Prijímacie skúšky na TANEČNÝ odbor Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa

Prijímacie skúšky na TANEČNÝ odbor Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa

Hudba, tanec a spev     Iveta Tóthová    
 
Tanečný odbor na Základnej umeleckej škole J.F.Kvetoňa sa môže pochváliť viacerými úspechmi na rôznych súťažiach a sú spestrením mnohých kultúrnych podujatí. Ak radi tancujete a máte kopec energie, môžete sa aj Vy stať súčasťou skvelého kolektívu tanečníkov a prežívať spolu s nimi radosť z tanca.
 
Základná umelecká škola J.F.K. Vás pozýva na prijímacie skúšky do tanečného odboru, ktorý  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny a tanečnú prax.  Prijímačky sú určené pre vekové kategórie 14 a viac rokov. Uskutočnia sa v dňoch 25. - 27. mája 2022 v čase od 14:00 - 18:00 hodiny v budove školy na Komenského ulici v budove " D ".   Na prijímacích (talentových) skúškach musíte preukázať  svoje hudobné i pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.
 
Prihlášku nájdete na webovom sídle školy  www.zussered.sk
Prijímacie skúšky na tanečný odbor Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa