Príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek

Príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Deň matiek je výnimočný sviatok. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky. Pri tejto príležitosti sa v Dennom centre pre seniorov v Seredi konalo spoločenské posedenie. Pozvanie prijal primátor Martin Tomčányi, viceprimátor Ľubomír Veselický a vedúca organizačného oddelenia na MsÚ Silvia Adamčíková. Po úvodných slová vedúceho centra Jozefa Valábka a hostí, boli pripravený krátky kultúrny program.  Žiačka Základnej umeleckej školy Simona Poláková zahrala na husliach tri skladby a to od Karla Duchoňa - Čardáš dvoch sŕdc, od Simony Martausovej  pieseň Nenahraditeľná a nakoniec zmes ľudových piesní. Na husliach ju doprevádzal Milan Rigó. Ďalej vystúpili Hana Fenclová a  Ružena Šipková, ktoré zarecitovali báseň. Ľudmila Moravčíková prečítala zas svoje príbehy. So zmesou piesní sa pred publikum postavil spevokol Pohoda a o najväčšiu zábavu sa postarala členka klubu Štefánia Baranovičová, ktorá zatancovala kankán.
 
Každá členka klubu bola pri príležitosti Dňa matiek obdarovaná kytičkou kvetov, ktorá všetky úprimne potešila. Slová vďaky za opateru a obetavosť pri výchove detí mnohým ženám - matkám  vtisla do očí slzy. Po dojímavých chvíľach program pokračoval voľnou zábavou. 
 
 
Príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiekPríjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek