Mihálikova Sereď

Mihálikova Sereď

Školstvo a vzdelávanie     Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS v Seredi    
Dňa 9.mája 2022 sa konal 17. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy  „ Mihálikova Sereď “. Súťažou  si organizátori MO Matice slovenskej a Mesto Sereď uctili spisovateľa Vojtecha Mihálika, občana Serede a rodáka z neďalekej Dolnej Stredy. Spolu sa stretlo 33 súťažiacich zo 7 škôl, konkrétne  ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Pata, ZŠ G. Dusíka Galanta, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda a reálneho Gymnázia V. Mihálika v Seredi. Súťaž sa uskutočnila v Dome kultúry v Seredi.
 Účinkujúcich hodnotili poroty v zložení:
 Ružena Scherhauferová- spisovateľka, Hana Čížová a Slávka Kramárová
Anna Pokorná- úspešná recitátorka, Silvia Slováková  a Jaroslava Práznovská
 
Úroveň prednesu žiakov bola veľmi dobrá. Víťazi boli ocenení diplomami a cenami, ktoré darovalo Mesto Sereď, začo mu patrí  veľká  vďaka.
 Všetci súťažiaci dostali  občerstvenie, sponzorom ktorého bol MO MS v Seredi. Dobrú atmosféru dotvárali diváci nielen z radov pedagógov, ale aj rodičov a starých rodičov. 
 
Výsledky:
I. kategória ( žiaci 1. – 2.ročníkov ZŠ )
Poézia: 1. Martin Herceg, 2. Adam Polednák, 3. Ružena Poláková
Próza:   1. Nikola Gemeriová, 2. Alžbeta Löfflerová, 3. Hana Večerková
 
II. kategória ( žiaci 3. – 4. ročníkov ZŠ )
Poézia: 1. Hana Dzurová, 2. Nikola Maceková, 3. Nela Martináková
Próza:   1. Daniel Čelár, 2. Ondrej Javor, 3. Simona Lehotová
 
III. kategória  ( žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia)
Poézia: 1. Viktória Bukovská, 2. Sára Drešková, 3. Paulína Kmecová
Próza:   1. Roman Pauer, 2. Sofia Sedláková, 3. Sabina Križanová
 
IV. kategória  ( žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia)
Poézia: 1. Ema Takáčová, 2. Kristína Farská, 3. Hana Valábková
Próza:   1. neudelené, 2. Martina Ivanová, 3. neudelené
 
                                                                             Ďakujem všetkým účastníkom.
Mihálikova SereďMihálikova SereďMihálikova SereďMihálikova SereďMihálikova SereďMihálikova SereďMihálikova SereďMihálikova Sereď