Úspechy žiakov CZŠ

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Zuzana Javorová    
Trpezlivosť, pokora a talent. To sú slová, ktorými by sme mohli charakterizovať dvojicu žiakov: Tamaru Gablíkovú a Mateja Kurbela. Sú žiakmi Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Školy, ktorá okrem vzdelávania, budovania a prehlbovania morálnych hodnôt v plnej miere podporuje a rozvíja talenty žiakov. Sú to žiaci, ktorí počas celého svojho štúdia reprezentujú školu na rôznych súťažiach.
 
Tamara je ôsmačka. Je to všestranná umelkyňa, ktorá nejedenkrát obohatila naše kultúrne programy spevom, či famóznou hrou na husliach. Najväčší úspech sa jej, však, podarilo dosiahnuť prácou so slovom. Slovom, ktoré má mnoho podôb a v dnešnej dobe je tak nevyhnutné. Dokáže raniť, ale aj povzbudiť, pohladiť na duši. Svojím excelentným výkonom a precíznou prácou so slovom Tamara pohladila dušu poroty v krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník. S ukážkou od francúzskeho velikána Charlesa Baudelaira – Hocikde mimo tohto sveta získala 1. miesto. Tamara je vôbec prvou žiačkou, ktorá bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole Hviezdoslavov Kubín.
 
                Matej je deviatak. Je to žiak, ktorý sa dlhoročne a veľmi úspešne zapája do rôznych olympiád a súťaží. Vyniká matematickými schopnosťami, a to, že čísla mu nie sú cudzie a hravo si s nimi poradí, dokázal už nejedenkrát. Na vymenovanie ocenení by sme minuli veľa strán. Tie najaktuálnejšie má Matej z Olympiády mladých vedcov (IJSO), kde sa umiestnil na 6. mieste spomedzi všetkých zúčastnených zo Slovenska. V 39. ročníku celoslovenského korešpondenčného seminára z matematiky PIKOMAT získal nádherné 2. miesto a vo Fyzikálnej olympiáde získal v krajskom kole 4. miesto.
 
„Všetky naše sny sa stanú skutočnosťou, ak sa odvážime ísť za nimi!“ Slová Walta Disneyho sa zo začiatku zdajú byť prázdne a bezvýznamné. Slová, ktoré však začnú dávať hlbší zmysel, ak krôčik po krôčiku úspešne zdolávame jednotlivé etapy. Úspech nie je jednoduchý, ale ani nemožný.  Vyžaduje si obetovanie zo svojho voľného času, sedenie nad knihami, zrieknutie sa aktivít s kamarátmi, a preto Tamare a Matejovi patrí veľké ďakujeme!
Ďakujeme, že veľmi úspešne reprezentujete nielen našu cirkevnú  školu, ale aj mesto Sereď,  a tak šírite dobré meno.
Želáme Vám veľa úspechov!