Na konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkať

Na konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkať

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
V septembri minulého roka začala revitalizácia parku na ulici D.Štúra. Pôvodné popraskané chodníky boli nahradené novými zo zámkovej dlažby, veľkou zmenou prešla zeleň, osadený bol nový mobiliár a v strednej časti pribudlo atraktívne detské ihrisko. Išlo o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá si vyžiadala väčší zásah do existujúcej zelene ale zároveň došlo aj k novej výsadbe stromov, kríkov a trvaliek. Realizácia stavebných prác bola náročná z dôvodu existujúceho a husto zasieťovaného vnútrobloku, situácie spôsobenej COVID-19 a výpadku stavebných materiálov na trhu.
 
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sú práce ukončené, nie je tomu tak. Stavba ešte nebola prevzatá, realizačné firmy stále odstraňujú nedostatky a prípadné reklamácie zo strany mesta. Obyvatelia citlivo vnímajú najmä zeleň, ktorá na niektorých miestach pôsobí zatiaľ neupravene. Všetko chce ale trpezlivosť a súčasná burina medzi kríkmi či  holé miesta bez trávnatej plochy  budú časom minulosťou.
 
Branislav Bíro, projektový manažér na MsÚ vysvetľuje : „Do ukončenia prác zostáva ešte niekoľko týždňov.  Po druhej kosbe zregenerovaného trávnika bude realizovaný chemický postrek proti burine a záhonky budú po pretrhaní opatrené mulčovacou kôrou.  Na miestach, kde bola navezená nová hlina ešte nie je vyrastená vysadená tráva a realizačná firma postupne dosádza ďalšiu zeleň. Konečná podoba parku sa ukáže až o nejaký čas.“
 
Až po ukončení všetkých prác bude park oficiálne prevzatý a obyvatelia mesta budú mať k dispozícii ďalší pekný priestor na prechádzky alebo voľnočasové aktivity.
 
foto: Branislav Bíro
Na konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkaťNa konečný výsledok revitalizácie parku na ul. D.Štúra si ešte budeme musieť počkať