Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal

Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Deň Zeme, teda 22. apríl, v Seredi symbolicky odštartoval 17 - dňové obdobie s názvom Smeťobranie. Jeho cieľom boli čisté sídliská a príroda mesta.
 
Na očistnú výzvu samosprávy zareagovala aj Obchodná akadémia Sereď. Počas dobrovoľníckej brigády upratovalo 47 jej študentov Garbiarsku, Mlynársku a Novomestskú ulicu, podarilo sa im vyzbierať odpadky aj v časti veľkého parku v okolí kaštieľa. Na tomto úseku naplnili spoločnými silami sedem vriec s odpadmi, ktoré následne odpratali zamestnanci radnice.
 
Do Smeťobrania sa zapojila aj spoločnosť RECobal s r.o. formou darovania občerstvenia a pomôcok pre dobrovoľníkov v teréne. „Spoločnosť RECobal s.r.o. v našom meste už päť rokov zabezpečuje zber vytriedeného papiera a plastov a podieľa sa aj na propagácii nevyhnutnosti separovania odpadov,“ vysvetlila Lucia Opátová z oddelenia životného prostredia mestského úradu.
 
Mesto Sereď ďakuje všetkým dobrovoľníkom a spojencom za pochopenie, pomoc a nadšenie! Viac informácií na smetobranie@sered.sk.
 
Deň Zeme je vždy
Smeťobranie sa termínovo skončilo, no naším vlastným Dňom Zeme môže byť hociktorý deň v roku. Stačí sa rozhodnúť a reálne vykonať akékoľvek dobro pre našu planétu, pre spoločnosť a v podstate aj pre samých seba. Všetko so všetkým na našej planéte totiž veľmi súvisí a ani si to nemusíme uvedomovať.
Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal