K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch

K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
V priestoroch mestského parku a amfiteátra boli v týchto dňoch vykonané zdravotné a bezpečnostné orezy vzrastlých stromov. Práce vykonala spoločnosť Lumberjack s.r.o., ktorá sa o stromy v Seredi pravidelne stará. Podľa Štefana Székelyho, špecialistu na ošetrovanie  stromov, sú zásahy do nich potrebné vzhľadom k zachovaniu ich zdravotného stavu aj  bezpečnosti obyvateľov. Arboristické práce sú  pri vysokých drevinách náročné a vyžadujú si  technické vybavenie aj odbornú zdatnosť pracovníkov. Kvalifikovaní odborníci okrem zistenia stability konárov, odstránili tie časti, ktoré predstavovali bezprostredné riziko pre okolie z dôvodu  výrazne zhoršeného zdravotného stavu . Odstránené boli aj suché konáre voľne visiace v korunách stromov. V nasledujúcich mesiacoch budú park aj amfiteáter hojne navštevované, pripravujú sa tu rôzne podujatia a koncerty.  Dreviny by pri nepredvídateľnom páde mohli spôsobiť ujmu na zdraví  a uvedené ozdravné opatrenia prispeli k vyššej bezpečnosti.
 K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch