Tanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťaže

Tanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťaže

Hudba, tanec a spev     Iveta Tóthová    
 
Žiačky z tanečného odboru na Základnej umeleckej škole J.F.Kvetoňa v Seredi sa 19. marca 2022 zúčastnili medzinárodnej súťaže Best World Dance Group v Brne s účasťou 214 súťažiacich. Linda Bartošová, Soňa Vranková, Ema Ševčovičová a Ivana Kilianová sa s ľudovým tancom v kategórii HOBBY TEENS umiestnili na prvom mieste a postúpili do finále súťaže Best World Damce Group, ktoré sa konalo 1. mája 2022 v Prahe.
 
Konkurencia v hlavnom meste Českej republiky bola oveľa väčšia a aj hodnotenie porotcov prísnejšie. Vo finále sa predviedlo 487 tanečníkov so 68 súťažnými číslami v rôznych štýloch, ako Show Dance, Contemporary, Jazz Dance, Scénický/výrazový tanec, Street Dance, Ľudové/folklórne tance, Mažoretky/Baton Twirling a iné. Prísne požiadavky na mladých tanečníkov sú podľa odborných porotcov dobrým dôvodom k dokonalosti a nové inšpirácii. Už dnes má väčšina účastníkov súťaže Best World Dance Group výbornú prípravu a mnohí si zaslúžia vystupovať na najlepších pódiách v Európe. Dievčatá zo ZUŠ Sereď si so svojimi folklórnymi tancami v Prahe vybojovali krásne 1.miesto v kategórii HOBBY TEENS. Okrem diplomu, medaile a pohára získali žiačky  aj 500,- € grant na účasť na festivale World of Youth, ktorý sa uskutoční na výletnej lodi na jeseň 2022. 
Tanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťažeTanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťažeTanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťažeTanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťažeTanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťažeTanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťažeTanečníčky si vybojovali prvé miesto vo finále medzinárodnej súťaže