RTV Krea: Cenu mesta Sereď si prevzali štyria laureáti

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale čin. Aj takéto myšlienky od Vincenta van Gogha zazneli na slávnostnom oceňovaní v Seredi.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.