Pietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Pietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa pri Pamätníku oslobodenia v Seredi konal pietny akt  kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli zástupcovia mesta, poslanci MsZ, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Okresného úradu Galanta,  UN Veteran Slovakia, príslušníci Ženijného pluku v Seredi, Zväzu vojakov SR klub Sereď, členovia TJ Rozkvet a Denného centra pre seniorov v Seredi.
 
Tohtoročné slávnostné a spomienkové podujatia konané v mnohých mestách na Slovensku boli citeľne  iné – komornejšie, zamyslenejšie. Iba niekoľko kilometrov za našimi hranicami prebieha vojnový konflikt a tak si mnohí až dnes uvedomili, aký je mier vzácny a krehký.  Dlhé roky sme slobodu považovali za samozrejmosť. Ale aby sme my mohli žiť v slobode, prišlo o život počas najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu  v dejinách ľudstva, v rokoch 1939 až 1945  asi 45 až 60 miliónov ľudí. Deň víťazstva nad fašizmom je pamiatkou na tieto obete a pripomienkou, že vojnou trpia ľudia, rodiny, národy
 
Zástupca primátora Ľubomír Veselický v príhovore povedal: „Takto pred rokom, keď sme si pripomínali ukončenie II. svetovej vojny, si nikto z nás nevedel ani predstaviť, že historické fakty o miliónoch ľudských životov, položených v boji s fašistickou armádou nenásytného Nemecka,  budú v roku 2022 našimi oficiálnymi predstaviteľmi pripomínané iba skromne ale médiami budú masívne prekryté konfliktom na Ukrajine. Modrožlté sfarbenie dostal aj náš najväčší pamätník Slavín, pod ktorým je pochovaných 6845 vojakov červenej armády z mnohých národností. Historická pamäť nášho národa je cielene prekrývaná novými vojnovými udalosťami bez toho, aby niekto hovoril o ich skutočných príčinách.“
 
Ďalej viceprimátor Veselický citoval úryvok od amerického spisovateľa a filozofa španielskeho pôvodu Georga Santayana, ktorý povedal: Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu. „Tridsať rokov sme tejto výstrahe nevenovali pozornosť, dnes v čase 77. výročia ukončenia II svetovej vojny začíname svoj tragický osud napĺňať znova,“ povedal na záver príhovoru viceprimátor.
 
Ukončenie II.svetovej vojny je významná udalosť v dejinách ľudstva. Spomienku a poďakovanie padlým obetiam ako aj prosbu o zachovanie mieru  vo svojich slovách povedal aj predseda OV SZPB Jozef Jánsky,: „My nezabúdame čo všetko II. svetová vojna priniesla. Aj keď sa rany zahojili, jazvy ostali a tie je potrebné vysvetľovať súčasným aj budúcim generáciám. Vojenské cintoríny nás vedú k zamysleniu, čo všetko vojna znamenala. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ale aj každý súdny človek našej krajiny musí na základe poznania objektívnej minulosti stáť na strane mieru, čo je hlavným predpokladom šťastnej budúcnosti na našej planéte.“
 
 
 
Pietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnyPietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny