Míľa pre mamu 2022

Míľa pre mamu 2022

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Druhá májová nedeľa už tradične na celom Slovensku patrí oslave Dňa matiek. V mnohých mestách sa pri tejto príležitosti organizujú kultúrno-spoločenské podujatia venované všetkým rodinám pod názvom: Míľa pre mamu.  Cieľom je vzdať úctu všetkým ženám -  mamám, krstným mamám či starým mamám.  Ide o kampaň konanú pod záštitou Únie materských centier a organizuje sa nepretržite už od roku 2004.
 
„Tešíme sa, že po dvoch rokoch rôznych epidemických obmedzení prechádza opäť život do normálnych koľají, že môžeme stretnúť starých známych práve na podujatí Míľa pre mamu. Tešíme sa, že môžeme byť spolu,“ povedala Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier
 
V Seredi sa najväčšia oslava Dňa matiek konala 7. mája 2022 v mestskom amfiteátri. Posolstvom rodinného podujatia bolo aspoň na jeden deň v roku  povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti.  Organizátor OZ Hudram v spolupráci s mestom Sereď tento rok pripravili podujatie v komornejšom duchu, no nič to neubralo na jeho atraktívnosti. Počas popoludnia bol pre deti pripravený rôznorodý program, ktorý niesol prívlastok „vesmírny“.  Na pódiu vystúpila kapela HUDBA Z MARSU, o dobrú náladu sa postarali ŠAŠO BAŠO A PIPI, no a malí návštevníci sa mohli zúčastniť vesmírnych súťaží. Celkom na oslavu Dňa matiek  v Seredi prišlo 749 registrovaných účastníkov.
 
Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022 Míľa pre mamu 2022