Sereďský beh - poďakovanie ( článok obsahuje video)

Sereďský beh - poďakovanie ( článok obsahuje video)

Šport     Eva Kavoňová    
Mesto Sereď v spolupráci s firmami SEDITA SEREĎ a BILLBOARDOVOM zorganizovali celomestské podujatie Sereďský beh, ktorý sa konal 30. apríla 2022  vo veľkom parku v Seredi.
 
Športoví nadšenci sa zapojili v peknom počte. Behu zdravia vo všetkých kategóriách sa zúčastnilo 61 športovcov od 7 do 74 rokov , v Hobby behu  na 5 km súťažilo 88 športovcov, a do Hlavného behu na 10 km bolo zaregistrovaných 91 športovcov. Súčasťou bol aj Rodinný beh pre najmenšie deti do 7 rokov a ich rodiny. Nešlo o to, ako rýchlo určenú trať odbehli, ale hlavné bolo, zapojiť sa. Detí bolo skoro sto a odmenou pre nich bola malá drobnosť, medaila, účastnícky diplom a sladkosť.
 
Naša vďaka patrí všetkým sponzorom, menovite firmám a spoločnostiam:  Správa majetku mesta Sereď, s.r.o., Mestský bytový podnik Sereď, spol. s.r.o., Naša domová správa, s.r.o., STAVOMAL Slovakia, spol. s.r.o., Robert Vincze - ROBI ELEKTRO, Viliam Balónik – PIKVIP, ŠuranM, s.r.o., Gaudio, s.r.o., Satina Elektro, Mobilné príslušenstvo, Kaderníctvo – holičstvo Danka Korcová, JOSTAV RS, s.r.o., Papiernictvo M.I.-PAPIER, WILSPORT.
Podujatie finančne podporil aj Trnavský samosprávny kraj.
 
Podujatie by sa nedalo organizovať bez úžasných ľudí, ktorým aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie, najmä celému oddeleniu Školstva, rodiny, kultúry a športu, vedúcej oddelenia Mgr. Silvii Kováčovej, členom Mestskej polície,  všetkým kolegom z MsÚ, ktorí nám rôznymi spôsobmi pomohli s organizáciou. Ďakujeme aj Martinovi Lámalovi, JUDr. Edite Červeňovej, Ing. Ľubomíre Polákovej z OZ Nikolka, našim animátorkám, ktoré sa venovali deťom pripravenými aktivitami Simonke Polákovej a Nicol Irackej, Alenke Kiradžievovej, Mgr. Zuzane Súdinovej, Zdravotníckej službe – Jozefovi Kojšovi, Helenke Loveckej, Alene Vašíčkovej, Anne Polákovej, ďalej Kataríne Kloknerovej, ktorá zdobila tváre detí maľovaním podľa želania, Pavlovi Gálovi a Martinovi Gálovi zo Stolnotenisového klubu Mladosť Sereď, Tomášovi, Lukášovi a Martinovi  Kavoňovým, Nine Kiradžievovej, Ele Polákovej, Bibiane Masarykovej a aj všetkým, ktorí nie sú menovite spomenutí. 
 
Pod článkom nájdete krátke video z akcie a aj výsledky bežcov.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Sereďského behu!
 
                                   
SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)SEREĎSKÝ BEH - POĎAKOVANIE (článok obsahuje video)