Hlásenie zo Smeťobrania 3: zamestnanci Amazonu vyčistili 7,5 kilometrový úsek a ošetrili lavičky v mestských parkoch

Hlásenie zo Smeťobrania 3: zamestnanci Amazonu vyčistili 7,5 kilometrový úsek a ošetrili lavičky v mestských parkoch

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V Seredi je až do 8. mája vyhlásené celomestské Smeťobranie, ktorého cieľom sú čisté sídliská a príroda mesta. Od 22. apríla, kedy ho symbolicky odštartoval medzinárodný Deň Zeme, už svoju energiu do čistoty mesta nasmerovali seredské školy, súkromné spoločnosti, aj dobrovoľníci.
 
Do výzvy sa opätovne zapojila aj najväčšia spoločnosť sídliaca v seredskom priemyselnom parku. Do terénu vyslala 42 účastníkov, ktorí v koordinácii s mestom vyčistili seredskú prírodu na úseku dlhom 7,5 kilometra. Celkovo počas jedného plného pracovné dňa vyzbierali 37 vriec odpadov a objemným odpadom nájdeným v prírode naplnili polovicu veľkoobjemového kontajnera.
 
Dve partie zároveň ošetrili 38 lavičiek v parku na D. Štúra a v malom parku na Námestí Slobody. „Spoločnosť Amazon pracuje na stlačení vlastnej uhlíkovej stopy na nulu do roku 2040 a vytvorení alternatív, ktoré dokážu využívať obnoviteľné zdroje a s tými obmedzenými narábať šetrne a efektívne. Spolu s ďalšími spoločnosťami na svete sa Amazon zaviazal ku 'Klimatickému záväzku' (The Climate Pledge), ktorý má za cieľ zamedziť produkcii uhlíkovej stopy o desať rokov skôr než Parížska klimatická dohoda. Preto je aj pre našu prevádzku v Seredi prioritou zapájať zamestnancov do aktivít, ktoré chránia a zveľaďujú životné prostredie a verejný priestor v našom regióne," uviedol generálny manažér spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia Miloš Jasenčak.
 
Do očisty mesta sa môže zapojiť ktokoľvek a kedykoľvek. Mesto dobrovoľníkom zabezpečí vrecia, rukavice a zabezpečí odvoz naplnených vriec z miest, ktoré budú nahlásené. Kontakt: smetobranie@sered.sk
 
Mesto Sereď ďakuje všetkým dobrovoľníkom za spoluprácu, pochopenie a nadšenie! 
 
Foto: Amazon Fulfillment Slovakia
Foto: Amazon Fulfillment SlovakiaFoto: Amazon Fulfillment SlovakiaFoto: Amazon Fulfillment Slovakia