Sereď získala 1,1 milióna eur z externých zdrojov. Vynovíme ďalšie sídlisko v meste a znížime energetickú náročnosť budovy škôlky

Sereď získala 1,1 milióna eur z externých zdrojov. Vynovíme ďalšie sídlisko v meste a znížime energetickú náročnosť budovy škôlky

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V uplynulých dňoch podpísala seredská samospráva zmluvy o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v celkovej hodnote 1,1 milióna eur. Úspešné návrhy z dielne projektového oddelenia mesta sú orientované na znižovanie energetickej náročnosti mestských budov a tiež na skvalitňovanie životného prostredia sídlisk, ktoré už majú svoje najlepšie roky za sebou. V pláne je ukončiť všetky práce do konca roka 2022.
 
Vnútroblok na D. Štúra II. získa nové detské ihrisko, chodníky, aj kvalitnú zeleň
Minulý rok mali Seredčania možnosť zasielať svoje návrhy, ako by mal vyzerať zregenerovaný vnútroblok na ulici D. Štúra II. Projekt bol vybraný ako úspešný, a tak sa už čoskoro obyvatelia dočkajú kvalitnej zelene, nového vonkajšieho osvetlenia, úpravy chodníkov a doplnenia lavičiek, odpadkových košov a nového detského ihriska.
„Konkrétnym cieľom tohto projektu je zníženie prašnosti, hlučnosti, zlepšenie funkcionality priľahlých zelených plôch a komunikácií tak, aby esteticky, prevádzkovo a funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér s dominantnou funkciou krátkodobej rekreácie a zároveň rešpektovali environmentálne aspekty územia,“ vysvetlil projektový manažér mesta Branislav Bíro.
Celkové náklady na rekonštrukciu vnútrobloku na ulici D. Štúra sú 642-tisíc eur s DPH.
 
Škôlka na D. Štúra sa stane takmer energeticky sebestačnou
Druhým úspešným projektom, ktorého finančné krytie pre mesto bolo podpísané pred pár dňami, je projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi“. Budova škôlky bude zateplená, vymenia sa okná, bude inštalovaná rekuperácia, zrekonštruuje sa vykurovacia sústava, zrekonštruuje sa osvetlenie a bude osadené úsporné LED. Projekt tiež obsahuje fotovoltické riešenie, keď na budove škôlky bude inštalovaný malý zdroj elektrickej energie.   
Mesto takto získa výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, energetická náročnosť sa zníži zo súčasnej energetickej triedy B na triedu A0 (globálny ukazovateľ – primárna energia), budova sa stane budovou s takmer nulovou spotrebou energie. „Zároveň dosiahneme zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok. Budova bola vyhodnotená energetickým auditom, ktorý identifikoval nedostatočné tepelnotechnické vlastnosti. Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového prístupu a využitia pre osoby so sťaženým prístupom a orientáciou, ktorý v minulosti nebol k dispozícií,“ uviedol Branislav Bíro.
Celkové stavebné náklady na projekt po verejnom obstarávaní sú vo výške 542 735,85 eur.
 
Stačí našich päť percent
Pri obidvoch projektoch bude mesto participovať financiami z mestskej kasy vo výške piatich percent z nákladov. Ukončenie prác na týchto podporených projektoch je plánované ešte v roku 2022.
 
Aké máme želiezka v ohni?
Mesto sa snaží reagovať na všetky výzvy zamerané na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov, kde vie získať veľké externé zdroje. Zatiaľ nevyhodnotenými projektami regenerácie sídlisk, ktoré mesto v nedávnom období podalo, sú projekty regenerácie vnútrobloku na Garbiarskej a na Legionárskej ulici. Držte palce! 
MŠ D. Štúra \MŠ D. Štúra \Vnútroblok D. Štúra II. pred rekonštrukciou. Do konca roka 2022 prejde kompletnou rekonštrukciou. Foto: A. Trojáková