Od stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciach

Od stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciach

Rozvoj a výstavba     Oddelenie rozvoja mesta    
Mesto Sereď zrekonštruuje komunikácie na uliciach Podzámska a Lipová.
 
Práce sú podľa zmluvy naplánované v termíne od 11. 5. 2022 do 3. 8. 2022 a rekonštrukcia bude spočívať v obnove povrchu formou asfaltobetónu a lokálnych opráv obrubníkov. 
 
Na základe uvedeného mesto prosí svojich občanov, aby neparkovali svoje vozidlá na predmetných komunikáciách počas rekonštrukcie (reálne nebudú nehnuteľnosti blokované, iba v nevyhnutne dlhom čase prác).
 
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04  Bratislava
 
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas celkovej rekonštrukcie.
 
Od stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciachOd stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciachOd stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciachOd stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciachOd stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciachOd stredy 11. mája začnú rekonštruovať Lipovú a Podzámsku. Neparkujte počas opráv na týchto uliciach