Deň Zeme v materskej škole

Deň Zeme v materskej škole

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Každý rok je 22. apríl Dňom Zeme a pripomínajú si ho milióny ľudí na svete. Pri tejto príležitosti sa na školách a škôlkach v Seredi konajú aktivity, ktoré rozširujú poznatky detí v oblasti environmentálnej výchovy.  V MŠ D. Štúra blok A sa do osláv Dňa Zeme zapojili všetci zamestnanci, deti aj viacerí ochotní rodičia. Program bol zostavený tak, aby nielen zaujal ale aj poučil.  Učiteľka Lenka Václavová uviedla:   „ Rodičia s deťmi priniesli rôzne kvety a dekorácie na vznik krajších priestranstiev v okolí MŠ. Pani učiteľky s deťmi vyčistili školský dvor aj okolie od nájdených smetí. Zamestnanci s deťmi pripravili pôdu a spoločne vysádzali rastlinky, kríky a umiestňovali aj drobné dekorácie."
 
Aktivita nadchla nielen deti ale aj dospelých. Cieľom takýchto akcií, je už od malička rozvíjať u detí kladný vzťah k prírode a zveľaďovaniu životného prostredia okolo seba. "Radosť v očiach detí po vykonanej práce bola jedinečná a krásna. Veď naša planéta je jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci a snahou všetkých bolo u detí prejavovať záujem, veď aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec, " povedala na záver učiteľka Václavová.
 
 
 
Deň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej školeDeň Zeme v materskej škole