Navždy nás opustil pán Ján Holík

Navždy nás opustil pán Ján Holík

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
 
že nás vo veku nedožitých 80 rokov navždy opustil
 
p. Ján Holík. 
 
 
Ján Holík dlhoodbo pôsobil vo futbalovom klube TJ ZIPP a významným spôsobom sa pričinil o úspešnú športovú reprezentáciu. Pôsobil aj ako správca štadióna futbalového klubu a funkcionár. Jeho dlhoročná športová činnosť, pozitívne myslenie  a obetavá práca boli veľkým prínosom
pre futbalový klub aj pre celé mesto. 
 
Ján Holík v roku 2016 získal Cenu mesta Sereď. 
 
 
Posledná rozlúčka so zosnulým  sa uskutoční vo štvrtok 28.apríla 2022 o 13:00 hod. na cintoríne v Hornom Čepeni. 
Navždy nás opustil pán Ján Holík