Nová atletická dráha na Základnej škole Juraja Fándlyho

Nová atletická dráha na Základnej škole Juraja Fándlyho

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Po dlhých rokoch sa mestu Sereď podarilo zrekonštruovať atletickú dráhu na Základnej škole J. Fándlyho. Ide o jedinú bežeckú dráhu určenú pre atletické disciplíny vybavenú tartanovým povrchom, ktorú má mesto vo svojom katastrálnom území.  
 
Pôvodná dráha bola zastaraná a pre podporu, skvalitnenie či výučbu atletických disciplín dlhodobo nevyhovujúca. Bývalý riaditeľ Jaroslav Čomaj mal od roku 2007 snahu vyriešiť uvedený problém výmenou cca 35-ročného antukového povrchu vrátane jeho podkladových vrstiev.  V jeho snahe pokračovalo aj súčasné vedenie školy.  Riaditeľka Renáta Šidlíková uviedla: „Nefunkčnosť atletickej dráhy sme pocítili hlavne posledné dva roky, v čase sprísnených hygienických opatrení proti COVID-19. Školy majú odporúčané vyučovať telesnú výchovu v exteriéri a my sme z dôvodu nevyhovujúcich podmienok nemohli napĺňať plány v tejto vzdelávacej oblasti.“
 
Nakoniec sa projekt podarilo  zrealizovať a 27.4. 2022  novú dráhu odovzdať  do užívania. Primátor  Martin Tomčányi povedal: „Jedna  vec je projekt vypracovať, druhá  vec sprocesovať,  tretia  vec  zabezpečiť  financie. V tomto prípade  boli financie  z mesta i z mimorozpočtových zdrojov. Podobne ako pri iných projektoch  dobrú prácu  odviedol  projektový manažér Branislav Bíro a opäť kus práce  odviedol aj prednosta  mesta  Tibor  Krajčovič. Celý  tento  areál vyzerá  výborne a v tejto chvíli  som  rád, že  sa ho podarilo uviesť do prevádzky. Verím,  že  podobný  sa  nám podarí  vybudovať aj  na  škole  J. A. Komenského. Pozvanie  na otvorenie  dráhy  prijali   bývalí učitelia  telocviku  a dráhu otvárala slovenská  reprezentantka  v atletike  Iveta Putalová a   nestor  seredskej  atletiky Alexander Šimák."   Spolu s nimi dráhu otvorili štafetovým behom aj žiaci školy.  Beh odšatrovala žiačka prvej triedy, od ktorej štafetu prebral žiak druhej triedy až sa štafetový kolík dostal postupne do rúk k žiakovi deviateho ročníka.
 
 
Primátor  Tomčányi poďakoval  všetkým učiteľom, ktorí  vychovali  generácie športovcov v našom meste. Poďakovanie za prínos  v rozvoji atletiky  si   prevzal Alexander Šimák a za Štefana  Hoštáka  prevzal  poďakovanie  in memoriam  jeho syn Juraj Hošták.  "Obaja  sa s veľkým  nasadením  venovali  mládeži a zárukou,  že  sa  v tejto  ceste  bude pokračovať,  je mladá  trénerka  atletiky Andrea Gombáriková“, dodal primátor.
 
Financovanie
Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Fondu na podporu športu. Vypracoval a podal ho projektový manažér na MsÚ v Seredi  Branislav Bíro. Celkové náklady projektu po navýšení  predstavovali cca 161 tis eur.  Mesto Sereď získalo dotáciu v  celkovej výške 77 913 eur. Realizátorom prác bola firma SPORT NITRA s.r.o.
 
Vybudovaním novej dráhy boli vytvorené lepšie, moderné a viac vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času nielen v športovom areáli ZŠ J.Fándlyho, ale aj celkovo v meste Sereď.  Projektant  Branislav  Bíro uviedol, že autorom projektu je Vladimír Kmeť. Cieľom bolo novým a bezpečným športoviskom skvalitniť športovú prípravu pre deti a mládež, zameranú predovšetkým na atletické disciplíny, vychovávať nové športové talenty, ako aj zatraktívniť a zmodernizovať športové podmienky pre obyvateľov mesta.
 
Technické  parametre
Atletická dráha má tvar oválu s dĺžkou 250 m,  so štyrmi dráhami šírky 1,22 m, s  dvoma rovinkami dlhými 53,3 m a dvoma zákrutami o dĺžke 69,3m. Vnútorný polomer zákruty je 22,5m. Dráha bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity, ako napr. šesťdesiatka, stovka, štafeta atď. Povrch tvorí umelý Tartan.
Súčasťou je aj   sektor  skoku do výšky, ktorý je umiestnený vo vnútornej  časti   dráhy. Tvorený  je  rozbežiskom, odraziskom a dopadovou plochou. Skok do výšky tvorí EPDM plocha so  žinenkou s rozmermi  6 x 4 m. Konštrukcia na preskok je tvorená hliníkovými profilmi s posuvným výškovo nastaviteľným posuvníkom a latkou so štvorcovými koncami.
 
 V severnom rohu športovej plochy je umiestnený kruh na hod do diaľky. Kruh má oceľovú obruč s betónovým podkladom a drevenou zarážkou. Dopadová plocha na vrh guľou je tvorená trávnatým povrchom, na ktorom je čiarovanie po 5 m. Všetky navrhované športoviská sú zrealizované v plnej miere na využívanie aj pre osoby ZŤP.
 
Využitie
Široké využitie atletického areálu ocenia športovci z radov verejnosti aj žiaci. Riaditeľka školy Šidlíková uviedla: „S novým atletickým areálom máme veľké plány. Jeho využívanie počas vyučovania na hodinách telesnej výchovy, na krúžkoch, v Školskom klube detí a v Centre voľného času sa už nevieme dočkať. Najväčšiu radosť budú mať určite deti zo školského atletického klubu Pohybko, ktorý vedie pani učiteľka Gombáriková. Už tri roky sme na našej škole neorganizovali žiadne bežecké atletické súťaže a dôvod nebol iba v pandemických opatreniach, ale hlavne v zdravie a život ohrozujúcom stave starej atletickej dráhy. Na novú sezónu pripravujeme celú paletu atletických súťaží od školských, mestských cez okresné až po krajské kolá.“
 
Učiteľka Andrea Gombáriková neskrýva radosť a verí, že vynovený areál priláka viac detí športovať. Aj vďaka nej dosahujú žiaci skvelé výsledky v rôznych súťažiach či olympiádach a preto dúfa, že kvalitným tréningom na novom športovisku bude tých úspechov ešte viac. Atletický areál bude prístupný aj širokej verejnosti,  v čase mimo vyučovania.
 
Pri výstavbe nedošlo k žiadnym výrubom vzrastlej zelene ani k žiadnemu narušeniu či znehodnoteniu životného prostredia v predmetnej lokalite.
Nová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.FándlyhoNová atletická dráha na Základnej škole J.Fándlyho