Folklórna Sereď

Folklórna Sereď

Školstvo a vzdelávanie     Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS    
Pod týmto názvom sa uskutočnil už 14. vročník regionálnej súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne. Organizoval ho MO MS v Seredi dňa 11. apríla 2022 v spolupráci s Mestom Sereď.
 
V Dome kultúry v Seredi si vypočuli  hostia ľudové piesne v podaní 30 súťažiacich. Zišli sa najlepší speváci základných škôl, reálneho gymnázia a základných umeleckých škôl z regiónu, konkrétne ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ Pusté Úľany, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a CZŠ sv. Cyrila a Metoda  Sereď, Gymnázia Sereď, ZUŠ Sereď a ZUŠ Sládkovičovo. Súťažili v 4 kategóriách: žiaci 1.stupňa, 5.-7.ročníkov, 8.- 9.ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia a ZUŠ 2.stupňa.
 
Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení  Mária Mudrochová,  DiS. art. , Mária Pellerová, DiS. art. a PaedDr. Slávka Kramárová.  Súťažiacich prišli povzbudiť okrem príbuzných a pedagógov aj zástupca mesta Sereď- viceprimátor Bc. Ľubomír Veselický a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante Mgr. Peter Schvantner. Hodnotné ceny pre víťazov zabezpečilo Mesto Sereď a občerstvenie pre súťažiacich Dom MS v Galante.
Podujatie bolo po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou naozaj krásnym zážitkom pre všetkých zúčastnených.
 
Výsledky:
1. kategória:  1. Sofia Tomčányiová,  2. Irfan Varlík,  3. Melisa Mikéciová                                                                          
2. kategória:  1. Natália Balážová,  2. Margaréta Hrotíková, 3. Matúš Kavický
3. kategória:  1. Erika Skladaná, 2. Nina Veľká, 3. Adela Huláková
4. kategória:  1. Veronika Baričiaková, 2. Amélia Nemcová, 3. Margaréta Mlíchová
Folklórna SereďFolklórna SereďFolklórna Sereď