Program mestského múzea na mesiac máj 2022

Program mestského múzea na mesiac máj 2022

História     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: október – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac MÁJ 2022

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

EXPONÁT MESIACA:

SECESNÝ SEKRETÁR

Pôvodný kus nábytku z kaštieľa obnovený reštaurátorom Mgr. art. Martinom Šmigrovským

 

Do zbierky mestského múzea darovalo Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  NOVÚ VÝSTAVU A PODUJATIA:

Výstava v spolupráci s Farským úradom v Seredi

SAKRÁLNE OBRAZY Z FARNOSTI SEREĎ

 

v Sedembolestná Panna Mária

v    Ecce Homo (latinsky (aj)hľa človek)

v    Nepoškvrnená Panna Mária

Výstava troch reštaurovaných obrazov

s dokumentáciou reštaurátorských prác Mgr. art. Veroniky Šmigrovskej

14. 5. 2022 - 14. 6. 2022

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy počas Noci múzeí  a galérií: 14. 5. 2022 o 14.00 hod.

-------------------------

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 14. 5. 2022

   V MÚZEU:

    10.00 a 11.00 h Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom

    14.00 - 16.00 h Otvorenie výstavy – Sakrálne obrazy z farnosti Sereď

              a prednášky o reštaurovaní pamiatok  - Mgr. art. Veronika Šmigrovská,

                    Mgr. Žofia Geričová, Mgr. František Šmigrovský

     V BASTIÓNE KAŠTIEĽA:

     18.00 h Koncert jazz a swing“ Lucia Lužinská a Boris Čellár Trio  

     19.00 – 20.00 h sprístupnená Výstava reštaurátorských prác Mgr. Františka

                                                        Šmigrovského

--------

Pripravujeme v júni Víkend otvorených parkov a záhrad v Múzejnej záhrade 3. 6. 2022 – Tvorivá dielňa a Fándlyho čitáreň, výstava SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2022, od 22. 6. 2022

 

VÝZVA: Hľadáme vzory a exponáty paličkovanej čipky zo Serede i blízkeho regiónu

            z obdobia 19. a 20. storočia,  inf. v Mestskom múzeu v Seredi, na tel. č. 0950894373, e-mail: muzeum@sered.sk

Program mestského múzea na mesiac máj 2022