Nové informačné tabule na smútočné oznámenia

Nové informačné tabule na smútočné oznámenia

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď prevádzkuje na svojom území dve pohrebiská, ktoré od decembra minulého roka prešli pod správu mesta. Ako sme pred časom informovali, na prelome mesiacov február / marec 2022  boli na cintoríne na Kasárenskej ulici vybudované nové chodníky aj osvetlenie.
 
Pod Správu pohrebiska mesta patria aj informačné tabule, ktoré slúžia na smútočné oznámenia. Prostredníctvom nich sa občania oboznamujú s menami zosnulých a dátumom pohrebného obradu ako aj ďalšími informáciami týkajúcich sa pohrebísk.  Staré informačné tabule boli ale v zlom stave a nepôsobili esteticky. Mesto Sereď ako správca cintorína preto pristúpilo k ich výmene. 
 
Nové informačné tabule majú celohliníkový rám s povrchovou úpravou v čiernom farebnom prevedení a magnetickým pozadím. Dodávateľom bola firma FORPLAST SYSTEMS s.r.o. z Vizovíc. Boli nainštalované na pôvodných miestach starých vitrín a to na ulici D.Štúra ( vedľa OD Progres ), na Spádovej ulici ( neďaleko OD Jednota ) a na oboch cintorínoch ( Kasárenská a Hornočepenská ulica ).  Je na nich uvedený  kontakt na Správcu cintorína, prevádzková doba pohrebísk a odkaz na webovú stránku mesta, na ktorej je zverejnený prevádzkový poriadok pohrebísk. Zároveň sa nové informačné tabule stali dôstojným miestom na informovanie verejnosti o úmrtiach, ktoré takýmto oznamom prináleží.
Nové informačné tabule na smútočné oznámeniaNové informačné tabule na smútočné oznámeniaNové informačné tabule na smútočné oznámeniaNové informačné tabule na smútočné oznámenia