Nové operadlá na lavičkách v amfiteátri

Nové operadlá na lavičkách v amfiteátri

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Dňa 13. septembra 2014  bol po desiatkach rokov opätovne otvorený zrekonštruovaný amfiteáter. Z nefunkčného, zaburineného priestoru plného odpadkov sa stali atraktívne priestory na kultúrne vyžitie obyvateľov pod holým nebom. Od tej doby sa tu nielen premietajú filmy ale konajú sa koncerty s poprednými svetoznámymi interpretmi a v spojení s okolitým parkom je amfiteáter miestom rôznych podujatí.
 
Pohodlnejšie sedenie
 
V uplynulom období mesto Sereď, Správa majetku mesta Sereď a Dom kultúry rozhodlo o namontovaní nových operadiel na určitú časť lavičiek. Kapacita hľadiska je 1 672 a tak bude sedenie pre niektorých návštevníkov pohodlnejšie. Podľa riaditeľa DK Františka Čavojského boli operadlá nainštalované približne na 1/6 z celkového počtu lavičiek.
 
Z histórie amfiteátra
 
Seredský amfiteáter bol postavený v roku 1958. V tom čase niesol meno: letné kino Park a stalo sa 500-stým širokouhlým kinom v vtedajšom Československu. Premietali sa tu nielen filmy, ale konali sa koncerty, divadelné predstavenia a každý rok tu prebiehali oslavy 1. mája. Postupom času ale podujatia na amfiteátri ubúdali, až sa jeho brány pre nízku návštevnosť a nerentabilnosť prevádzky celkom uzatvorili. Naposledy sa tu premietalo v roku 1997 a posledným premietaným filmom bol Ľud vs Larry Flynt.
 
 
Rekonštrukcia priestorov
 
Mnoho obyvateľov Serede si roky želalo letné kino oživiť. Až nástupom primátora Martina Tomčányiho do svojej funkcie sa v roku 2010  postupne začalo so zveľaďovaním amfiteátra.  V roku 2011 sa  na tomto mieste konala veľká brigáda, kedy sa celý priestor zbavil buriny a náletových drevín. Na jeseň toho istého roku sa konal v areáli bývalých kasární pri Váhu charitatívny koncert, z výťažku ktorého bolo opravené a vymaľované oplotenie.  V ďalších rokoch mesto obnovilo pódium, premietáreň, el.rozvody, pokladňu a osadilo nové lavičky na sedenie.  Mesto Sereď sa na získanie ďalších  finančných prostriedkov na rekonštrukciu zapojilo aj do výzvy z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Amfiteáter sa napokon 13. septembra 2014 podarilo oživiť. Slávnostne otvorený bol za účasti predstaviteľov mesta Sereď a partnerského mesta Tišňov - spoločným kultúrnym programom Spolu nám to ladí. Prvým filmom, ktorý bol po rokoch premietaný bola kultová komédia Vesničko má středisková. Nasledujúce roky sa väčšími či menšími prácami amfiteáter zveľaďoval ďalej. Samospráva mesta napríklad pre zvýšenie komfortu návštevníkov vybudovala na tomto mieste v roku 2020 verejné toalety.  A tak ako sa tu v uplynulých rokoch konalo mnoho kultúrno-spoločenských podujatí s tisícovou účasťou divákov, ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti, budú sa akcie rôzneho žánru v amfiteátri konať aj v ďalších rokoch. Očakávaným koncertom tohto roka bude vystúpenie slovenskej rockovej kapely Tublatanky. Koncert sa uskutoční 24. 6. 2022 o 21:00 hodine .
Nové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v SerediNové operadlá na amfiteátri v Seredi