Zdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorov

Zdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorov

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante pravidelne organizuje pre členov Denného centra pre seniorov v Seredi prednášku zameranú na udržanie zdravia, vitality a pamäte v dobrej kondícii.  V rámci prednášky konanej 7. apríla 2022 pracovníčky RÚVZ záujemcom odmerali hodnoty krvného tlaku, cukru a cholesterolu.
 
Členov Denného centra zdravotné prednášky vždy veľmi zaujímajú. Seniori už vďaka  podobným podujatiam veľmi dobre vedia napríklad, že zvýšená hladina cukru v krvi je veľmi časté ochorenie najmä u ľudí vyššieho veku. Hoci zvýšený cukor v krvi nebolí, komplikácie z ochorenia bývajú závažné a významne môžu zasiahnuť do života, ovplyvniť ako jeho dĺžku, tak aj kvalitu.  Seniorov pracovníčky RÚVZ učia rozpoznať príznaky, zvoliť správnu životosprávu, ako sa vyvarovať chýb, a aké sú možnosti liečby. Nemenej zaujímavá bola aj téma vysokého krvného tlaku. Problémy spôsobuje nielen vysoký ale aj nízky tlak. Normálny je v rozmedzí 120 /80 mmHg. Menšie odchýlky sú prípustné, no s väčšími rozdielmi je potrebné navštíviť lekára. Ľudia s vysokým krvným tlakom sú vystavení vyššiemu riziku srdcového zlyhania, mŕtvice, chronického ochorenia obličiek. To neznamená, že osoby s nižším tlakom nemajú zdravotné komplikácie. Cítia únavu, závrate, hučanie v ušiach či studené končatiny.  Infarkt či mŕtvicu môže človek dostať aj z dôvodu vysokej hladiny cholesterolu. Seniori sa vďaka prednáške dozvedeli aj tieto hodnoty. Veď vysoký cholesterol zvyčajne nemá žiadne príznaky a mnohý o ňom ani nevedia, kým nenastanú vážne komplikácie. Srdcu ale neprospieva ani veľmi nízky cholesterol, ktorý ďalej môže zapríčiniť duševné poruchy a zhoršenie imunitného systému. Vo vyššom veku môže v dôsledku nízkeho cholesterolu dôjsť ku stratám pamäte.
 
 
 
Zdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorovZdravotno-preventívna prednáška pre seredských seniorov