RTV Krea: Sereď ocenila najlepších športovcov

Šport     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Sereď udelila ocenenia najlepším športovcom, ktorí za uplynulé 2 roky výrazným spôsobom reprezentovali mesto na rôznych súťažiach či turnajoch.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.