Stromy v Zámockom parku dostali originálne štítky

Stromy v Zámockom parku dostali originálne štítky

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Vlani si dala Sereď vypracovať projekt Revitalizácie Zámockého parku v Seredi – Sadové úpravy, ktorý inventarizuje jeho existujúce dreviny. V uplynulých dňoch dostali stromy v parku svoj arboristický štítok podľa tejto dokumentácie. Náš historický park je pritom jedným z mála na Slovensku, kde takéto informácie nájdete.
 
Krajinný architekt v uvedenom dokumente pomenoval vek, druh, vitalitu a sadovnícku hodnotu každého stromu. Takéto odborné hodnotenie stromov má svoj význam pri plánovaní ďalšej starostlivosti o park a identifikáciu jedincov v teréne. Nové štítky s evidenčnými číslami podľa tejto dokumentácie sú informáciou najmä pre odbornú verejnosť. Arboristi vedia podľa týchto dostupných informácií lepšie a efektívnejšie vyhľadať v databáze konkrétny strom a vedia, aké práce a kedy na ňom boli vykonané a aké ešte môžu byť plánované.
 
Stromolezci a arboristi v Seredi pritom ošetrujú stromy len na objednávku mesta. Vlani napríklad zabezpečili prístrojové vyšetrenie šiestich vybraných stromov v Zámockom parku, inštalovali do korún stromov bezpečnostné väzby a spolu ošetrili asi 300 stromov na území celého mesta Sereď. Štítkovanie stromov zatiaľ nie je na Slovensku bežnou praxou. Štvrtým stupňom ochrany označený Zámocký park v Seredi sa ho však dočkal.
 
Ďalším krokom bude spárovanie čísiel štítkov (čísla priraďoval krajinný architekt pri tvorbe projektovej dokumentácie) s číslami stromov, pod ktorými sú evidované na stránke stromypodkontrolou.cz, a tak sa o konkrétnych stromoch Zámockého parku na jednom mieste dozviete naozaj komplexné informácie.
Stromy v Zámockom parku dostali originálny štítok	Stromy v Zámockom parku dostali originálny štítok	Stromy v Zámockom parku dostali originálny štítok	Stromy v Zámockom parku dostali originálny štítok