Nová agentúra domácej ošetrovateľskej pomoci v Seredi

Nová agentúra domácej ošetrovateľskej pomoci v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Pre človeka s vážnymi zdravotnými ťažkosťami je zvládanie aj základných životných potrieb veľmi obtiažne. V prípade ležiacich pacientov až nemožné. Niektoré úkony s takýmito osobami v domácom prostredí nedokážu alebo nemôžu vykonávať ani rodinní príslušníci. Vtedy môže pomôcť Agentúra domácej ošetrovateľskej pomoci.
 
V Seredi vznikla nová ADOS služba pod názvom Advena. Sídlo má na Železničnej ulici č.14. a zakladateľkou je Mária Holičová. Ponúkané služby ADOSu sú rozdelené na tri skupiny: DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ, LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA A OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ. V Advene pôsobia zdravotné sestry - špecialistky s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou. Liečebnú rehabilitáciu vykonávajú zase skúsení fyzioterapeuti. ADOS ponúka služby denne alebo niekoľkokrát do týždňa, v prípade potreby aj cez víkendy. Viac informácíí nájdete na https://adosadvena.sk/
 
Liečebná rehabilitácia
 
Je určená najmä pacientom pri rôznych chronických chorobách pohybového aparátu alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách. Domácu rehabilitáciu vykonávajú fyzioterapeuti so špeciálnym vzdelaním. K základným výkonom patrí individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch, individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie a cielená odborná inštruktáž.
 
Ošetrovateľská starostlivosť
 
Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry. Táto služba je poskytovaná imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú dlhodobú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie, osobám pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ale aj chorým v terminálnom štádiu onkologických ochorení, ktorí nechcú byť v nemocnici a v prípade, keď pacient odmieta hospitalizáciu. Patria sem preväzy rán a podávanie injekcií a infúzií, starostlivosť o centrálny venózny katéter, starostlivosť o epidurálny katéter, starostlivosť o sondu, ošetrovanie rán, ošetrovanie preležanín a vredov predkolenia, ošetrovanie stómií, cievkovanie a iné.
 
Ako požiadať o službu ADOSu Advena
 
Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR). V prípade potreby využívať služby ADOSu volajte telefónne číslo 0908 142 990 alebo píšte na email na info@adosadvena.sk. Všetky ďalšie potrebné informácie ako cenník, všetky ponúkané služny a iné, si môžete pozrieť aj na ich webovej stránke www.adosadvena.sk. Osobne ich môžete navštíviť v kancelárii v Seredi  na ulici Železničná 14.
 
Mária Holičová na záver vysvetľuje postupnosť pri prijímaní do ADOSu:
 
1.rodina už dostane priamo pokyn od lekára aj s vyplneným tlačivom /návrhom na ošetrovanie Ados-om. Tento dokument stačí naskenovať na  info@adosadvena.sk a oni žiadateľa osobne oslovia.
 
2.ak klient/rodina návrh nemajú a záujem o ošetrovanie majú, stačí pracovníkov
kontaktovať na uvedenom tel c.0908142 990 alebo mailom na info@adosadvena.sk a oni Vás budú osobne informovať ako postupovať pri riešení návrhu.
 
 
 
 
 
Nová agentúra domácej ošetrovateľskej pomoci v Seredi