Oceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerov

Oceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerov

Šport     Iveta Tóthová    
 
Dňa 6. apríla 2022 sa na Mestskom úrade v Seredi uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerov, ktorí za súťažné ročníky 2019/2020 a 2020/2021 dosiahli vynikajúce výsledky a tak reprezentovali mesto Sereď.  Akt oceňovania s osobným stretnutím a so všetkými poctami, ktoré oceneným prináležia sa konalo  za prítomnosti primátora mesta Martina Tomčányiho, zástupcu primátora Ľubomíra Veselického, vedúcej oddelenia ŠKRaŠ Silvii Kováčovej, poslankyne MsZ a predsedkyne ŠŠaB komisie Slávky Kramárovej, poslankyne a členky ŠŠaB komisie Márii Fačkovcovej, poslancov Edity Červeňovej a Antona Dúbravca, členky ŠSaB komisie Boženy Vydarenej , ako aj zástupcov športových klubov pôsobiacich na území mesta.
 
Takmer celé obdobie oboch súťažných ročníkov ovplyvnila pandémia Covid- 19.  V dobe šírenia vírusu nebolo pre športovcov ľahké trénovať či súťažiť.  Napriek zložitej situácii však dosiahli na významných podujatiach doma aj v zahraničí výsledok hodný ocenenia. To im bolo udelené  aj za húževnatosť a disciplínu pri plnení povinností športovca, vďaka čomu  získali mimoriadne úspechy. Poslankyňa a členka Školskej, športovej a bytovej komisie Mária Fačkovcová v príhovore zablahoželala všetkým oceneným športovcom i trénerom a povedala: „Ďakujem Vám za úžasné výsledky, ktoré ste dosiahli vo svojej športovej oblasti a za krásnu reprezentáciu mesta. Dnes má Sereď vďaka Vašim výsledkom veľký športový sviatok. Moje poďakovanie by som chcela nasmerovať aj všetkým športovým klubom, ktoré fungujú v našom meste, všetkým športovcom a obetavým trénerom, ktorí sa venujú našej mládeži. Najdôležitejšie je, že naše deti chcú športovať a že sa nájdu ľudia, ktorí sa im venujú.“
 
Slova sa ujal aj  primátor Martin Tomčányi, ktorý povedal, že dnešný deň je výnimočný a plný pozitívnej energie, ktorú sem športovci vniesli. Ďakovné slová adresoval bývalej poslankyni a členke ŠŠa B komisie Božene Vydarenej, ktorá pred viac ako 15-timi rokmi iniciovala každoročne organizovať ocenenia najúspešnejších športovcov. „Jej nápad pretrval do dnešných dní a poďakovanie za skvelé športové výsledky spojené s reprezentáciou mesta považujeme dnes za úplne samozrejmé. Ubezpečujem všetkých športových fanúšikov, že šport v Seredi bude aj naďalej v rámci možností podporovaný. Vďaka poslancom MsZ, ktorí odsúhlasili dotácie pre jednotlivé kluby, či už to je futbal basketbal, hádzaná, cyklistika, florbal alebo stolný tenis, sa môže šport v meste ďalej rozvíjať a napredovať.“
 
 
V kategórii jednotlivec boli ocenení:
 
Liana Užovičová
Ema Nagyová
Hana Jakubčeková
Nina Dudonová
Michal Vranovič
 
V kategórii tréner boli ocenení:
 
Jozef Ištok
Martin Bosý
 
V kategórii kolektív boli ocenení:
 
Družstvo ŽIAKOV Asociácie športových klubov Sereď pod vedením trénera Jozefa Ištoka v zložení:
 
Andrej Majerník
Michal Vranovič
Tomáš Kiss
Ján Mizerík
Adam Vranka
Jakub Vlkovič
Matej Jozef Harčár
Adrián Écsi
Jakub Urbánek
Tomáš Hatnančík
Lukáš Javor
Sebastián Bombera
Ján Hrubý
 
Družstvo KADETOV Asociácie športových klubov Sereď – tréner Jozef Ištok v zložení:
 
Jozef Zlocha
Ladislav Novák
Maroš Šimko
Patrik Mesároš
Matúš Malý
Martin Bundzel
Tibor Kiss
Ondrej Kapustík
Norbert Takács
Marek Rumpík
Matúš Broškovič
Andrej Majerník
 
Družstvo STARŠÍCH ŽIAKOV - U 15 Asociácie športových klubov Sereď – tréner Patrik Sarna v zložení:
 
Richard Sárkány
Ivan Mizera
Andrej Majerník
Michal Vranovič
Tomáš Kiss
Gergély Balogh
Hai Duc Truong
Quang Duc Truong
Oliver Gavora
Martin Godály
Adam Vranka
Samuel Moncoľ
Sebastián Štefánek
 
Družstvo KADETIEK Asociácie športových klubov Sereď – tréner Martin Bosý v zložení:
 
Nina Dudonová
Liana Užovičová
Hana Jakubčeková
Ema Nagyová
Alžbeta Žemlová
Lillian Vaňovčeková
Sarah Yasmin Zrayer
Tamara Takács
Monika Svrbická
Daniela Kovalovská
Linda Lopašovská
Zuzana Vaculčiaková
Kristína Liptáková
Hana Rychtáriková
 
Družstvo MLADÝCH ŽIEN Asociácie športových klubov Sereď – tréner Martin Bosý v zložení:
 
Nina Dudonová
Liana Užovičová
Hana Jakubčeková
Ema Nagyová
Alžbeta Žemlová
Lillian Vaňoučeková
Sarah Yasmin Zrayer
Tamara Takács
Tereza Zaťková
Stela Mrnková
Simona Scherhauferová
Natália Paulíková
Tamara Pjonteková
 
Družstvo MLADŠÍCH ŽIAČOK, PRÍPRAVKY Hádzanárskeho klubu Slávia Sereď – tréneri Mgr. Milan Novák, Viktória Meszárosová, Jozef Vavrinec v zložení :
 
Saša Polášová
Martina Gálová
Nela Chynoradská
Emilie Fogelová
Barbora Sokolová
Ema Sojková
Lea Fogelová
Zara Sojková
Petra Hubináková
Laura Ončová
Bianka Nagyová
Natália Sopúchová
Ivana Rebrová
Ema Chynoradská
Alexandra Sojková
Tatiana Sojková
 
 
V prílohe nájdete podrobný rozpis úspechov jednotlivých ocenených športovcov: PRÍLOHA
 
Oceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerovOceňovanie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerov