Od 6. apríla zaniká povinnosť nosiť v exteriéri rúško

Od 6. apríla zaniká povinnosť nosiť v exteriéri rúško

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Život sa v súvislosti s ochorením COVID-19 pomaly vrátil do normálu. Téma korony a jej rôznych mutácií už prestala byť  v médiách témou číslo jedna. V posledných týždňoch už minimum ľudí dodržiavalo aj stále platnú povinnosť ohľadom nosenia rúšok v exteriéri a to mať ho nasadené, ak sa ste sa nachádzali menej ako dva metre od osoby mimo spoločnej domácnosti.
 
Od 6. apríla sa táto povinnosť ruší. Znamená to, že od tohto dátumu už v exteriéri  nebude potreba mať prekryté horné dýchacíe cesty.

Naďalej však ostáva povinnosť nosiť respirátor
 
- na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
 
- vo všetkých interiéroch verejných budov - úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne,

- v prostriedkoch verejnej dopravy - MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy,

- v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti - taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania
 
Od 6. apríla sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach.

Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.
Od 6. apríla zaniká povinnosť nosiť v exteriéri rúško