Most v Hlohovci je od 30. marca uzatvorený

Most v Hlohovci je od 30. marca uzatvorený

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Most v Hlohovci je v zlom technickom stave a od polovice februára prebieha jeho kompletná rekonštrukcia. Pôvodne bola naplánovaná výluka automobilovej a autobusovej dopravy od 20. apríla 2022. TTSK informuje verejnosť, že obhliadka mosta odhalila závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch. Tie výrazne ohrozujú stabilitu celého mostného objektu. Na základe stanovísk projektanta, autorského dohľadu a externého experta na statiku zhotoviteľ rekonštrukcie požiadal o okamžité vylúčenie dopravy z mosta. Cez most sa nedostanú vodiči osobnej, ani nákladnej prepravy, chodci ani cyklisti.
 
Ako informuje KR PZ Trnava,  polícia do času osadenia dočasného dopravného značenia využije na reguláciu a usmernenie vodičov policajné hliadky. Vodiči budú musieť využiť na presun OBCHÁDZKOVÉ TRASY a to:
 
- pre osobné autá do 3,5 tony – cez obce Sereď - Šintava - Dvorníky - Bojničky – Hlohovec
 
- pre osobné autá a nákladné s celk. hmotnosťou do 12 ton – mesto Piešťany cez Krajinský most
 
- pre nákladnú prepravu – diaľnicu D1 – diaľnica R1 križovatka Šoporňa – Šintava – Dvorníky
 
- a diaľnica D1 križovatka Lúka nad Váhom, Moravany n/Váhom a Banka.
 
Rešpektujte prosím pokyny polície. Z dôvodu uzatvorenia hlohoveckého mosta a obchádzkovej trasy vedenej cez Sereď, dôjde v meste pravdepodobne k zhusteniu premávky, preto buďte pri prejazde mestom opatrní.
 
Most v Hlohovci bol postavený v 60. rokoch a spája dva brehy rieky Váh. Mostná konštrukcia o dĺžke 343 metrov nebola kompletne opravovaná od začiatku 80. rokov aj napriek tomu, že je most každý deň značne vyťažený. Intenzita dopravy je cca 16 tis. automobilov denne. Diagnostika odhalila jeho veľmi zlý technický stav a preto Trnavská župa rozhodla bezodkladne most zrekonštruovať. Ako TTSK informuje v stredu 9. februára 2022 bolo stavenisko odovzdané združeniu dodávateľov SMS – Kovo-Sklo Hlohovec, ktorí budú rekonštrukciu realizovať. Projekt je ohodnotený na sumu  5,4 milióna eur. V rámci rekonštrukcie samotného mosta bude  rozšírená aj cestná komunikácia, po oboch jeho stranách vzniknú plnohodnotné chodníky a cyklochodníky. Pribudne aj nové osvetlenie, ktoré prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj vizuálnej stránky.
 
Most do Hlohovca je od 30. marca uzatvorený