Medzinárodný úspech žiačok zo ZUŠ J.F.Kvetoňa

Medzinárodný úspech žiačok zo ZUŠ J.F.Kvetoňa

Hudba, tanec a spev     Iveta Tóthová    
 
Žiaci z tanečného odboru na Základnej umeleckej škole J.F.Kvetoňa v Seredi sa v sobotu 19. marca 2022 zúčastnili medzinárodnej súťaže Best World Dance Group v Brne. Podujatie sa konalo v športovej hale TJ TESLA s účasťou 214 súťažiacich.
 
BWDG je jedna z najvýznamnejších tanečných súťaží, ktorá dodržuje zásady fair play. Postupne sa konala v troch mestách a to Plzeň, Ústí nad Labem a Brno. Účasť na súťaži dáva možnosť tanečníkom, trénerom či choreografom predviesť svoj talent a prácu. Porota bola zložená z nepárneho počtu členov a tvorili ju poprední choreografi a pedagógovia. Pravidlá hodnotenia boli pre všetky disciplíny rovnaké, kde maximálny počet bodov bol 10. Hodnotila sa technika, jednotnosť prevedenia pohybov či obtiažnosť prvkov.
 
Deti a mládež si zmerali sily v rôznych tanečných štýloch ako Show Dance, Contemporary, Jazz Dance, Scénický/výrazový tanec, Street Dance, Ľudové/folklórne tance či Mažoretky/Baton Twirling. Celkom bolo odprezentovaných 52 súťažných čísiel. Kategórie HOBBY TEENS sa zúčastnili aj štyri žiačky tanečného odboru ZUŠ zo Serede: Linda Bartošová, Soňa Vranková, Ema Ševčovičová a Ivana Kilianová. Učiteľka Tatiana Michálek Walzelová uviedla, že dievčatá zatancovali svoj tanec Zahrajte mi túto z Detvy , čím skvele prezentovali nielen našu školu ale aj mesto. Organizátori charakterizovali ľudový tanec ako umelecký, realistický odraz zo života ľudu. Skrz neho ľudia zábavnou formou, nenásilne vyjadrovali svoju životnú situáciu, národnú povahu a tradície. Žiačky sa s ľudovým tancom umiestnili na prvom mieste. Okrem diplomu, medaile a víťazného pohára bolo ocenením aj vyjadrenie jedného z porotcov: " Máte nejdynamičtější folklór, jaký jsem kdy videl! " 
 
Výhercovia postupujú na  Grand finále do Prahy, ktoré sa má konať v dňoch 29.4. – 1.5. 2022. Samozrejme všetko závisí od toho, aká bude v tom čase situácia či už na Slovensku alebo v Čechách.  Otázne sú aj ďalšie atraktívne ceny vo forme zájazdu do Disneylandu a na letný festival do talianskeho Rimini, ktoré organizátori sľubovali.
Medzinárodný úspech žiačok zo ZUŠ J.F.KvetoňaMedzinárodný úspech žiačok zo ZUŠ J.F.KvetoňaMedzinárodný úspech žiačok zo ZUŠ J.F.KvetoňaMedzinárodný úspech žiačok zo ZUŠ J.F.Kvetoňa