Sereď chce vynoviť aj sídlisko na Legionárskej ulici, k participácii na projekte opäť pozýva obyvateľov

Sereď chce vynoviť aj sídlisko na Legionárskej ulici, k participácii na projekte opäť pozýva obyvateľov

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredská radnica má záujem podať ďalší projekt zameraný na generáciu sídliskového vnútrobloku. Vďaka mimorozpočtovým zdrojom by sa z dnes všedného priestranstva mohlo stať atraktívne a zelenšie miesto s novými chodníkmi, s väčším ihriskom, novým osvetlením a s vitálnejšou zeleňou. Projekt je v štádiu plánovania a môže byť obohatený aj o vaše nápady.
 
Štvrtá regenerácia
Seredčania aktuálne sledujú kompletnú obnovu vnútrobloku na D. Štúra zo zdrojov EÚ a mesta Sereď. Od podania tohto projektu už prešlo vyše päť rokov. Z dôvodu administrácie riadiacich orgánov a verejného obstarávania sa tento projekt mohol začať realizovať minulý rok.
 
V apríli 2021 bol podaný projekt aj na regeneráciu vnútrobloku D. Štúra II., mestu v ňom ide prioritne o budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a prispôsobenie mestského prostredia na zmeny klímy.
 
V poradí tretím projektom zameraným na obnovu starých sídlisk mesta, bol projekt Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska, ktorý projektové oddelenie mesta Sereď podalo len pred mesiacom.
 
Štvrtým projektom je práve projekt Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Seredi.  „Našim cieľom je postupne regenerovať všetky sídliská v meste, ide to len postupne. Reagujeme na všetky dotačné výzvy, kde vieme získať veľké externé zdroje. Aktuálne sa pokúsime v rámci jednej výzvy uspieť s dvoma projektami, nakoľko aj regenerácia Garbiarskej aj Legionárskej by mohli byť po ich schválení prefinancované z rovnakej dotačnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ objasnil projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro.
 
Participácia verejnosti
Mesto Sereď do procesu tvorenia projektu, pozýva aj obyvateľov Serede. „Sme opäť v štádiu, kedy predbežné návrhy od projektanta vieme modifikovať podľa predstáv občanov. Preto ich v tomto bode prizývame k participácii. Zaslané podnety vyhodnotíme a tie konštruktívne vieme zapracovať do finálneho projektu. Zároveň platí, že návrhy musia byť konfrontované s možnosťami, aké nám toto územie ponúka,“ doplnil Bíro.
Zregenerované územie môže musí obsahovať napríklad revitalizáciu existujúcich porastov, úpravu chodníkov, doplnenie lavičiek, odpadkových košov, stojanov na bicykle, detského ihriska, ihriska pre dospelých, či vybudovanie moderného verejného osvetlenia.
 
Podnety zašlite do 28. marca
Ak máte záujem prispieť námetmi pre projektantov, zašlite ich mestskému úradu na mail projman@sered.sk do 28. marca 2022 do 12:00 hod. Podklady so zakreslenou technickou infraštruktúrou v území vám mestský úrad sprostredkuje na uvedenom kontakte.
 
Tri alternatívy
Pozrite si predbežné varianty riešenia vnútrobloku s jeho funkciami  a pešou obsluhou s názvami variant „1“, „2“ a „3“.
Bude sa pracovať s tým variantom, ktorý bude občanmi najpreferovanejší. Finálne technické, obsahové aj priestorové riešenie je v rukách architekta, ktorý bude pracovať aj s vašimi návrhmi. 
 
foto: msd
Sereď chce vynoviť aj sídlisko na Legionárskej ulici, k participácii na projekte opäť pozýva obyvateľov