Vojnový konflikt na Ukrajine potlačil do úzadia tému Covidu. Aká je situácia v okrese?

Vojnový konflikt na Ukrajine potlačil do úzadia tému Covidu. Aká je situácia v okrese?

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Vojnový konflikt na Ukrajine potlačil do úzadia tému Covidu. Hoci je ochorenie koronavírusu na ústupe a okrem rúšok či respirátorov je prakticky všetko bez obmedzení, Covid úplne nevymizol.
 
Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante došlo v uplynulých dvoch kalendárnych týždňoch k poklesu chorobnosti na COVID -19 v okrese  o 32 % z chorobnosti 2032/100 000 na 1384/100 000. Vysoká chorobnosť je zaznamenaná skoro vo všetkých vekových skupinách s výnimkou detí do 4 rokov a osôb 65 rokov a starších.
 
Iveta Šuleková uvádza, že v desiatom kalendárnom týždni bola zistená pozitivita u 36 detí v MŠ, 58 žiakov ZŠ a 16 študentov SŠ. Zatvorená kvôli ochoreniu zamestnancov bola jedna MŠ. Prerušená prevádzka z dôvodu chorobnosti na iné infekčné ochorenie ako COVID-19 bola v troch MŠ.
 
 
 
 
Hoci Covid už v posledných dňoch nie je hlavnou témou, úplne nevimizolHoci Covid už v posledných dňoch nie je hlavnou témou, úplne nevimizolHoci Covid už v posledných dňoch nie je hlavnou témou, úplne nevimizolHoci Covid už v posledných dňoch nie je hlavnou témou, úplne nevimizol