Koncert za ľudskosť na podporu Ukrajiny

Koncert za ľudskosť na podporu Ukrajiny

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Komunita Eden, Občianske združenie Vodný Hrad a KC PRIESTOR usporiadali 16. marca 2022 podujatie pod názvom Koncert za ľudskosť, ktorým vyjadrili ľuďom utekajúcim pred vojnou v Ukrajine solidaritu a súcit. Podujatie podporili Seredskí skauti, Seredská farská charita, iniciatíva Seredské povrchy a mesto Sereď.
 
Na úvod Zuzana Šutová z KC Priestor spomenula prečo podujatie nesie názov KONCERT ZA ĽUDSKOSŤ: „Vyberali sme z dvoch možných názvov - Koncert za mier a Koncert za ľudskosť. Vyhrala ľudskosť, pretože mier môžeme chcieť, žiadať a modliť sa za neho. Ale my nemáme moc zastaviť streľbu, ktorá bola spustená. Čo je však plne v našej moci a je na rozhodnutí každého z nás, ako sa postavíme k ľuďom, ktorých vojna vyhnala zo svojich domovov. K ľuďom, z ktorých mnohí prišli úplne o všetko. Preto ľudskosť vyhrala a musí vyhrať aj v každom z nás.“
 
Miestom udalosti bolo Námestie slobody, kde v infostánku získali ľudia informácie o možnostiach pomoci ale aj aké povinnosti má ten, kto utečencov ubytováva.
Zuzana Šutová ako dobrovoľníčka strávila tri dni na hraniciach s Ukrajinou. Počúvala príbehy ľudí, ktorí utekali pred vojnou. Triasla sa, no nie od zimy ale zo svedectiev, ktoré počúvala. Hrôzu vojny si neuvedomovala priamo na hraniciach ale až po príchode domov k svojej rodine, keď si objala deti.
 
Na pódium sa postavil aj Erik Herceg, dobrovoľník za SČK. V prejave povedal, že na slovensko-ukrajinských hraniciach, kde pôsobil sa často spomínalo slovo solidarita. Pomáhali nielen slovenskí dobrovoľníci ale aj z Čiech, Nemecka, Holandska a ozývali sa ľudia prakticky z celej Európy. On osobne sa s ďalšími dobrovoľníkmi starali vo vyhrievaných stanoch o matky s deťmi. Prichádzali uzimení a premrznutí. V stanoch sa ohrievali a naberali silu pokračovať ďalej. Erik si na mieste uvedomil aký poklad má doma: v rodine a v priateľoch, na ktorých sa vždy môže obrátiť. Ale tí, ktorí prichádzali z Ukrajiny nemali nikoho.
 
Ako rečníci vystúpili aj Denis Kučera a Alex Godály. Ide o mladých YouTuberov venujúcich sa životu ľudí s postihnutím. Denis porozprával, že keď Ukrajinu napadli ruské vojská si spomenul na trpké obdobie, kedy ležal na onkológii, kde bol umiestnený nápis, že deti by nemali poznať utrpenie. „Vtedy som si uvedomil, že aj keď je toto iná situácia, princíp je rovnaký. Mnoho žien s deťmi museli opustiť všetko čo mali, museli hľadať svoje útočisko úplne inde. Tieto deti nebudú poznať radosť z bezstarostného vyrastania, lebo spomienka na vojnu im spôsobí traumu z detstva. Mali by sme pomáhať a ak nie už materiálne, ukážme spolupatričnosť.“
 
Hudobnými hosťami podujatia boli: Freebird – seredská rocková kapela, Graeme Mark - írsky Trnavčan, DIS IS MARKĒTA – mladá slovenská kapela spájajúca slovenský folklór s jazzom a s modernou populárnou hudbou.
 
Súčasťou podujatia bolo aj zapálenie sviečok a vyslanie spoločnej myšlienky ako signál solidarity a súcitu s ľuďmi, ktorí prišli o svoje domovy, o svoje zázemie, o svoje rodiny ale aj o svoje životy. K solidarite sa pripojil aj dekan seredskej farnosti Ján Hallon a to spoločnou modlitbou.
 
Organizátori všetkým ďakujú za účasť a vyjadrenie solidarity: „Sme nekonečne vďační za to, že ľudskosť stále vyhráva v každom z nás. Dnes sme spoločne ukázali, že stojíme s Ukrajinou. Stretli sme sa a ľuďom utekajúcim pred vojnou sme prejavili úctu, solidaritu a ukázali, že sa v Seredi môžu cítiť v bezpečí. Všetkým účinkujúcim ďakujeme o to viac, že boli ochotní vystupovať bez akéhokoľvek nároku na honorár, či preplatenia nákladov. Takisto všetci organizátori, zvukár, tlač plagátov a ďalší....Dnes sme cítili na Námestí Slobody v Seredi ĽUDSKOSŤ. Tá v nás vyhrá dnes, aj zajtra, aj všetky dni potom.“
 
Koncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu UkrajinyKoncert za ľudskosť na podporu Ukrajiny