Pozvánka na Sereďský beh – registrácia a propozície

Pozvánka na Sereďský beh – registrácia a propozície

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď v spolupráci s partnermi pozýva všetkých športových nadšencov na celomestské podujatie Sereďský beh, ktorý sa bude konať
30. apríla 2022 vo veľkom parku v Seredi. Registrovať sa bude možné v troch druhoch behu
BEH ZDRAVIA
HOBBY BEH 5km
HLAVNÝ BEH 10km
 
Registrácia súťažiacich na:  
 
 
Tešíme sa na všetkých!  
SEREĎSKÝ BEH  SEREĎSKÝ BEH  SEREĎSKÝ BEH  Pozvánka na Sereďský beh – registrácia a propozíciePozvánka na Sereďský beh – registrácia a propozíciePozvánka na Sereďský beh – registrácia a propozíciePozvánka na Sereďský beh – registrácia a propozície