Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne na novej adrese

Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne na novej adrese

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Oddelnie lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta, sídlilo na Hlavnej ulici. Práca posudkových lekároc zahŕňa posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti, dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca a mnoho iného.
 
Budova,  v ktorej oddelenie lekárskej posudkovej činnosti sídlila mala mnohé nedostatky. Patrila sem hlavne absencia bezbariérového vstupu a vzdialenosť parkoviska. Vzhľadom k tomu, že posudkového lekára navštevujú najmä osoby ŤZP a ľudia s rôznymi chorobami, je pochopiteľné, že niektorým spôsobovala osobná konzultácia s lekárom problémy.
 
Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že pred niekoľkými týždňami došlo k presťahovaniu Oddelenia lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne z nájomných priestorov na Hlavnej ulici do nájomných priestorov  v budove mestského úradu v Galante na 5. poschodie. Pracovisko už funguje v zabehnutom režime, je plne bezbariérové a pracovníci aj klienti tu majú plný komfort na vybavovanie všetkých potrebných náležitostí.
 
Sociálna poisťovňa pristúpila aj k vyčisteniu pozemku, susediaceho vedľa hlavnej budovy na ulici Zoltána Kodálya.  Pozemok v minulosti poisťovňa zakúpila za účelom rozšírenia svojich priestorov. V budúcnosti by tu mohlo vzniknúť moderné klientské centrum a časom by sa sem mohlo premiestniť aj spomínané oddelenie lekárskej posudkovej činnosti, ktoré ako sme písali vyššie je stále v nájomných priestoroch.
 
 
 
Oddelnie lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne na novej adrese