Ruže pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Ruže pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
 
Dňa 8. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň žien. V tento sviatok muži preukazujú svoju pozornosť manželkám, mamám, dcéram, starým mamám či kamarátkam. Pri príležtiosti MDŽ spoločnosť FM Logistic v zastúpení p. Soukupovej a mesto Sereď v zastúpení primátora M.Tomčányiho navštívili Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi. Všetkým klientkám a pracovníčkam zariadenia na znak úcty odovzdali celkom 140 krásnych farebných ruží. Milé gesto všetkým spríjemnilo slávnostný deň, veď niektoré  klientky v zariadení už nemajú príbuzných alebo žijú ďaleko od nich. O to dojemnejšie pôsobilo prekvapenie z darovaných ruží aj radosť v očiach všetkých dám. Kvetinky skrášlia priestory zariadenia na niekoľko nasledujúcich dní.
 
Medzinárodný deň žien je sviatok, ktorý vznikol vďaka štrajku, ktorý zorganizovali v roku 1908 newyorské krajčírky z textilných tovární. Viac ako 40 tisíc žien vtedy bojovalo za zrušenie desaťhodinového pracovného času, nízkym mzdám a proti zlým pracovným podmienkam. Protestom v uliciach svetovej metropoly chceli upozorniť širokú verejnosť na to, že ich práva sú tiež dôležité. Požadovali osemhodinový pracovný čas, hlasovacie právo a zlepšenie zákonodarstva.
 
Dátum 8. marec bol stanovený ako  termín oslavy všetkých žien na Medzinárodnej ženskej konferencii, ktorá sa konala v roku 1910 v Kodani. Prvýkrát ho zorganizovali v ČSR v roku 1921. Počas druhej svetovej vojny bol sviatok žien zrušený ale po roku 1945 bol opäť obnovený. Deň žien uznala v roku 1975 aj Organizácia spojených národov. Je symbolom solidarity a rovnoprávnosti.
Ruže pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Ruže pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Ruže pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb