ZMOS: Petícia za referendum

ZMOS: Petícia za referendum

Samospráva a štátna správa     mestský úrad    
Združenie miest a obcí Slovenska začalo zber podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledkom iniciatívy ZMOS-u má byť taký systém voľby poslancov, ktorý zabezpečí, že každý kraj Slovenska bude mať svojich zástupcov  v parlamente a títo budú  hájiť regionálne záujmy.
V prípade, že máte záujem svojim podpisom podporiť petíciu za referendum, petičný hárok nájdete na Mestskom úrade v Seredi na pulte prvého kontaktu.
Petíciu máte možnosť podpísať v úradných hodinách Mestského úradu.
 
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle ZMOS-u:
ZMOS: Petícia za referendumZMOS: Petícia za referendumZMOS: Petícia za referendum