Synoda v Seredi začína 8.marca 2022

Synoda v Seredi začína 8.marca 2022

Zväčša sú na synodu zvolávaní biskupi z celého sveta, aby sa radili o nejakej spoločnej záležitosti s pápežom.
Pápež František by však tentokrát chcel, aby boli vypočutí nielen biskupi, ale každý pokrstený,
každý, aj ten, ktorý je možno na okraji (chudobný, postihnutý, starý, rozvedený, nepraktizujúci kresťan atď.)
Pápež František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je,
aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi.
Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti.
Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše.
Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite.
Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť.
Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania.
Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu.
Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.
Na spoločných stretnutiach sa budeme snažiť v modlitbovej atmosfére pomenovať problémy
a hľadať východiská v našich časoch a v našich spoločenstvách, učiť sa jeden od druhého.
PROGRAM STRETNUTÍ
Stretnutia sa uskutočnia v utorkoch po večernej sv. omši v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi.
1.STRETNUTIE – Spoločné kráčanie, 8. marec 2022
2.STRETNUTIE – Slávenie Eucharistie, 15. marec 2022
3.STRETNUTIE – Spoluúčasť a spoluzodpovednosť, 22. marec 2022
4.STRETNUTIE – Formovanie v synodalite, 29. marec 2022
5.STRETNUTIE – Účasť na misii, 5. apríl 2022
6.STRETNUTIE – Dialóg so svetom, 26. apríl 2022
 
O týchto oblastiach budeme postupne hovoriť na spoločných stretnutiach,
na ktoré vás srdečne pozývame.
V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o Synode, môžete navštíviť www.synoda.sk.
Dostupný bude taktiež farský mail synodasered@gmail.com, na ktorý môžete posielať vaše otázky a postrehy.
Synoda v Seredi začína 8.marca 2022