Na Krásnej ulici pribudli tanierové spomaľovače

Na Krásnej ulici pribudli tanierové spomaľovače

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V týchto dňoch pribudli na ulice Krásna a F. Kráľa dva kusy retardérov nového typu a jeden starý bol vymenený. Mesto nimi reagovalo na podnety zo strany obyvateľov. Spomaľovacie prahy na cestách sú pritom len reakciou na málo rešpektu zo strany vodičov a ich prítomnosť na vozovke názorovo rozdeľuje verejnosť.
 
Nové typy majú byť šetrnejšie k autám
Vodiči áut, ktorí dodržiavajú predpísanú rýchlosť jazdy, si opäť oprávnene zašomrú, že kvôli rýchlojazdcom musia prekonávať spomaľovače aj oni. „Dlhodobo sa obyvatelia na Krásnej a F. Kráľa dožadujú skľudnenia dopravy v tejto časti mesta. K osadeniu spomaľovacích prahov na konkrétne miesta sme pristúpili po získaní povolení od príslušných orgánov. Situáciu projektant sledoval a následne sme postupovali podľa jeho projektovej dokumentácie,“ vysvetlil Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď.
Na Krásnej tak pribudli dva spomaľovacie prahy a jeden existujúci bol vymenený za tanierový. „Nový tanierový typ retardéra by na rozdiel od klasického oválneho mal byť šetrnejší k náprave áut a autá by tak mohli byť nemej zaťažované. Sledujeme, či bude tento nový typ prijatý verejnosťou priaznivejšie,“ dokončil Šišo.
 
Na ulici pribudli aj dopravné značky znižujúce povolenú rýchlosť na tridsiatku. Náklady mesta na projekt a osadenie značiek aj spomaľovacích prahov boli zaokrúhlene 3200 eur.
 
Ako vidia cyklisti tanierové prahy?
Občianske združenie Mám rád cyklistiku Sereď dlhodobo posúva vpred tému potreby vytvárania priaznivých podmienok pre užívateľov nemotorovej dopravy. Krásnu ulicu vníma ako dôležité prepojenie pre cyklistov od Čepeňa k železničnej stanici. Osadenie tanierových spomaľovačov pomáha zvýšiť bezpečnosť cyklistov, či chodcov, zároveň ale má aj nedostatky. „Sú ľahšie priechodné, a teda neznamenajú až takú prekážku pre tých, ktorí predpisy nedodržiavajú. Dobrým signálom pre cyklistov ale je, že taniere sú odsadené od obrubníkov v dostatočnej vzdialenosti, čo praje plynulosti jazdy cyklistov,“ uviedol Erik Štefanek, predseda OZ.
 
Vníma však, že vo všeobecnosti spomaľovače neriešia prekračovanie povolenej rýchlosti. „Takéto opatrenie obmedzuje aj vodičov, ktorí povolenú rýchlosť dodržiavajú. K efektívnym riešeniam radím preto najmä zvýšenú kontrolu rýchlosti štátnou políciou a následné príkladné pokutovanie porušovania predpisov. Ďalej stacionárne radary a upozornenia na meranie rýchlosti, kde treba opäť apelovať na aktivitu polície na základe výzvy mesta,“ doplnil Štefanek.
Do pozornosti dáva efektívnejšie možnosti ukludňovania dopravy, napr. vytváraním zelených ostrovčekov uprostred alebo po okrajoch komunikácie, ktoré prirodzene bránia rýchlej jazde, ako aj vyvýšené priechody pre chodcov.
Pozitívne hodnotí osadenie značky na obmedzenie rýchlosti. „Takéto zóny 30 by sme uvítali na viacerých miestach, len je opäť dôležitá kontrola ich dodržiavania,“ uzavrel Štefanek.
Na Krásnej ulici pribudli tanierové spomaľovače Na Krásnej ulici pribudli tanierové spomaľovače Na Krásnej ulici pribudli tanierové spomaľovače