Hlasovanie o športovo-oddychový areál K Park skončilo. Spoločnosť Kaufland zverejnila výsledky

Hlasovanie o športovo-oddychový areál K Park skončilo. Spoločnosť Kaufland zverejnila výsledky

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď sa zapojilo do projektu spoločnosti Kaufland Slovensko, ktorého cieľom je priniesť do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu prostredníctvom tzv. K Parku. V novovzniknutých športovo oddychových areáloch sa budú nachádzať: skate prvky, streetball, ping-pong, workoutová konštrukcia, lezecká stena, oddychové sedenie, stojan na bicykle, odpadkové koše a zeleň.
 
V hre bolo  sedem K Park-ov, ktorý spoločnosť Kaufland zrealizuje na vlastné náklady. Do súťaže sa zapojilo 36 miest a mestských častí. Získať športovisko mohli obyvatelia hlasovaním od 6. januára do 16. februára 2022. Aby boli zabezpečené rovnaké šance pre všetky zaregistrované mestá/mestské časti, odovzdané hlasy boli prepočítavajú tzv. koeficientom. To znamená, že počet odovzdaných hlasov sa delil počtom obyvateľov daného mesta/mestskej časti a vynásobil sa 100 000.
 
Spoločnosť Kaufland na svojej webovej stránke zverejnila výsledky. Medzi sedem miest s najväčším počtom hlasov sa umiestnili:
 
Košice časť Poľov s počtom prepočítaných hlasov 636 915,50
Dolný Kubín  s počtom prepočítaných hlasov 549 231,18 
Rimavská Sobota  s počtom prepočítaných hlasov 549 193,72
Rožňava s počtom prepočítaných hlasov 547 702,81
Bratislava-Devínska Nová Ves s počtom prepočítaných hlasov 546 686,96
Sabinov  s počtom prepočítaných hlasov 546 385,83
Košice Sídlisko Ťahanovce s počtom prepočítaných hlasov 543 813,82
 
Vyššie uvedené mestá a mestské časti sa môžu v priebehu roka tešiť na nové športoviská. Sereď sa medzi prvú sedmičku neprebojovala. Z 36-tich miest sme sa umiestnili na 22. mieste s počtom prepočítaných hlasov 11 350,69.
 
 
 
 
Hlasovanie o športovo-oddychový areál K Park skončilo. Spoločnosť Kaufland uverejnila výsledky