Zdražovanie 2022: Energie vysúťažila seredská radnica za staré ceny, nástrahy tkvejú v peniazoch na školy

Ekonomika     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Aktuálny problém s cenami energií, inflácia a k tomu ukončenie činností niektorých dodávateľov energie má svoje nepriaznivé dopady na chod samospráv na Slovensku. Tie pritom financujú materské a základné školy, domovy sociálnych služieb, inde majú pod palcom napríklad aj nemocnice, či iné verejné inštitúcie. Podľa ministerstva hospodárstva hrozí, že sa im čoskoro minú peniaze.
 
Príjmy vypadávajú najmä na školách
Elektrinu stihla Sereď obstarať ešte pred zdražovaním, za staré ceny. „Zatiaľ preto neplánujeme zavádzanie žiadnych šetriacich opatrení v súvislosti s aktuálnym nárastom cien energií,“ uviedol situáciu prednosta seredskej radnice Tibor Krajčovič. Dodal, že Sereď už dávnejšie šetrí spotrebu energie vďaka vymeneným LED svetlám na verejnom osvetlení.
 
Hlavná neistota rozpočtu však tkvie v udržateľnosti financovania mestom zriadených materských a základných škôl. „Vypadávajú im vlastné príjmy z dôvodu karantény či uzavretia zariadení. Okrem toho chýbajú príjmy za poplatky za družiny, centrá voľného času stravu, nájmy, príjmy škôlok z mesačných poplatkov, a tak ďalej, pričom prevádzkové náklady ostávajú nezmenené. K tomu sa riadiaci pracovníci škôl nedobrovoľne stali aj krízovými manažérmi, z čoho vyplývajú ďalšie výdavky na samosprávu,“ pripomenul Krajčovič.
 
Našli sa rezervy. V logistike
Slovenské obce budú šetriť, kde sa dá: niekde na verejnom osvetlení, niekde škrtajú plánované investície, rušia dotácie neziskovkám, znižujú objemy služieb pre občanov v miestnej doprave a podobne.
Vyzerá to tak, že v Seredi sa, aspoň pre zatiaľ, škrtaniu a zásadným reštrikčným opatreniam vyhneme. „Mesto Sereď je zatiaľ pripravené na aktuálnu nelichotivú situáciu slušne. Teraz snáď už všetci ocenia, že máme veľké budovy mesta (Mestský úrad, základné a materské školy, ZUŠ, Mestskú políciu, Dom kultúry, Kino Nova a iné) a mestských organizácií pripojené na centrálne zásobovanie teplom. Okrem toho sme urobili opatrenia aj vo frekvencii zvozu odpadov, vo výmene ističov, či v poplatkoch za distribúciu energie a iné. Zatiaľ očakávame vykrytý rozpočet vo všetkých oblastiach, no pritom nesmie prísť k neuváženým rozhodnutiam či investíciám a nákladom. Pracujeme pre občanov a tí musia cítiť, že tu nečakáme so založenými rukami na pomoc iných,“ vysvetlil Tibor Krajčovič.
 
Samospráva sa ešte pokúsi šetriť na verejných obstarávaniach, na logistike zberu komunálneho, zeleného aj kuchynského odpadu. „Sami vidíte aktuálne zdražovanie. Doteraz sme síce nevyužili žiadne bezúročné pôžičky od štátu na prekrytie následkov pandémie, ale teraz už verím, že štát pomôže avizovanou pomocou na energie,“ uzavrel Krajčovič.
 
Plánované investície by nemali byť ohrozené
Príjmy pokladne mesta závisia od podielových a miestnych daní. Veľkú úlohu však bude zohrávať vývoj pandemickej situácie na Slovensku a vývoj energetickej krízy v Európe.
Sereď pokračuje v príprave svojich naplánovaných investícií na rok 2022 podľa plánu. K tým patria rekonštrukcie ciest, chodníkov, vynovenie LED osvetlenia v časti mesta aj na cintoríne, cintoríne má zároveň dostať aj nové chodníky. Aj v rozdeľovaní dotácií z rozpočtu mesta pre neziskové organizácie a občianske združenia Serede pokračuje mesto tak, ako doteraz a poskytne tiež novú dotáciu pre oblasť rozvoja mesta a životného prostredia.