TJ Rozkvet organizuje sánkarsky zájazd na Krahule

Občania a občianske združenia     Predseda TJ Rozkvet    
Výbor TJ Rozkvet a rod. Račáková pozývajú členov a priateľov
organizácie na lyžiarsky a sánkarsky zájazd na Krahule, ktorý sa bude konať
dňa 19.02.2022 (sobota) s odchodom o 7,00 hod. od Oskara.
Účastníkov z mesta zoberieme o 7.05 hod. pri starých pekároch. Odchod domov je
naplánovaný o 16.30 hod.
 
Predpokladaný návrat je približne o18.30 hod.
Je potrebné sa prihlásiť do 17.2.2022 (štvrtok) do 12.00 hod.
u p. Pastorkovej, tel. 0915 107 917 a uhradiť u nej poplatok v hotovosti
alebo, na účet Rozkvetu: názov účtu TJ ROZKVET Stredný Čepeň
IBAN: SK58 0900 0000 0002 0216 8493
VS: 19022022
 
Členovia TJ Rozkvet uhradia 5€ za osobu, nečlenovia 12€ za osobu.

Do poznámky pre prijímateľa: Priezvisko a počet osôb.
 
V cene je doprava autobusom na Krahule a späť. Stravu si zabezpečia účastníci
individuálne. Lyžovanie prebieha od 9.00 hod. do 16.00 hod. Cena celodenného
lístka po skupinovej zľave je 20€. Lístky zakúpime spoločne, aby sme si vedeli
zľavu uplatniť, cenu za lístok si účastníci hradia individuálne.
Tešíme sa na Vás.