Oprava výtlkov studenou asfaltovou zmesou

Oprava výtlkov studenou asfaltovou zmesou

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď aj v roku 2022 pokračuje v oprave výtlkov a prasklín na miestnych komunikáciách. Odstránenie havarijného stavu vozoviek a chodníkov menších rozmerov už niekoľko rokov opravuje mesto vo vlastnej réžii a to tzv. studenou asfaltovou zmesou. Ide o špeciálne navrhnutú zmes určenú na trvalú opravu komunikácií poškodených vplyvom počasia alebo bežného opotrebenia. Ako napovedá samotný názov, zmes možno aplikovať bez potreby zohriatia. Aplikácia je jednoduchá a opravené miesta sú okamžite použiteľné. Dodávateľom studenej asfaltovej zmesi je firma Rovami s.r.o. zo Sládkovičova.
 
Výtlk alebo prasklina znamená poškodenie asfaltového povrchu vozovky či chodníka. Vzniká pôsobením mrazov, dažďovej vody, vplyvom hustoty premávky či zaťaženosti. Príčinou vzniku môže byť aj nekvalitný alebo zastaraný povrch. Výtlk na ceste pri vyššej rýchlosti dokáže poškodiť značnú časť vozidla, či dokonca prispieť k dopravnej nehode. Zodpovední pracovníci mesta vlastným monitorovaním stavu vozoviek v Seredi vytýčia miesta, kde sú opravy v danom čase najviac potrebné. Do úvahy sú brané aj individuálne požiadavky občanov.
 
Pri prejazde mestom si vodiči už mohli tento rok všimnúť čerstvé opravy na vozovkách napríklad na ulici Fándlyho, Spádová či Poštová a iné. Nasledovať budú ďalšie ulice, čo v konečnom dôsledku umožní plynulý prejazd mestom.
Oprava výtlkov studenou asfaltovou zmesouOprava výtlkov studenou asfaltovou zmesou