Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie sídliska na Garbiarskej ulici

Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie sídliska na Garbiarskej ulici

Projekty     Ing. Branislav Bíro, projektový manažér MsÚ Sereď    
Mesto Sereď má záujem zregenerovať sídliskový vnútroblok na Garbiarskej ulici. Uvedený záujem plánujeme zrealizovať a financovať zo štrukturálnych zdrojov EÚ a vlastných zdrojov.
 
Podmienky regenerácie vnútrobloku, ktoré musíme splniť, sú presne určené. Musí sa jednať o typ aktivity v projekte zameraný na regeneráciu sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V tomto prípade regenerácia zmenená úprava, či revitalizácia existujúcich priestorov.
 
Pred samotným projektovaním horeuvedenej regenerácie si vás ako občanov dotknutého územia dovoľujeme požiadať o spoluprácu.
Pošlite nám svoj názor mailom na projman@sered.sk do 18. februára 2022 do 12:00 hod.
 
Pozrite si predbežné varianty riešenia vnútrobloku s jeho funkciami a pešou obsluhou s názvami variant „1“, „2“„3“ a „4“
 
Bude sa pracovať s tým variantom, ktorý bude občanmi najpreferovanejší.
Finálne technické, obsahové aj priestorové riešenie je v rukách architekta, ktorý bude pracovať aj s vašimi návrhmi.
 
V zregenerovanom území sú budú navrhnuté nasledovné úpravy a objekty: 
= Nová výsadba resp. prestavba porastov drevín
= Prestavba pôvodných chodníkov pre chodcov
= Inštalácia nových prvkov urbánneho designu (detské ihrisko, lavičky, smetné koše a pod.)
= Výmena vonkajšieho osvetlenia
 
Z dôvodu prítomnosti veľkej hustoty podzemných inžinierskych sietí v tomto vnútrobloku nie je možné riešiť návrhy bez znalostí problematiky v odbore stavebného projektovania. Podklady s vytýčenými inžinierskymi sieťami v území vám mestský úrad sprostredkuje na kontakte projman@sered.sk.
Celkové podmienky realizácie projektu nájdete tu. 
Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie sídliska na Garbiarskej ulici a napíšte nám