Krajskí poslanci schválili spolufinancovanie cezhraničnej spolupráce medzi DD a DSS v Seredi a DS v juhomoravských Sokolniciach

Krajskí poslanci schválili spolufinancovanie cezhraničnej spolupráce medzi DD a DSS v Seredi a DS v juhomoravských Sokolniciach

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Trnavský samosprávny kraj predložil v októbri minulého roku výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Výzva je každý rok zacielená na podporu všeobecne prospešných služieb, projektov, podnikania a zamestnanosti na území Trnavského kraja. Zameraná je aj na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch alebo na zvyšovanie atraktivity národných kultúrnych a prírodných pamiatok či na vývoj a realizáciu aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch.
 
Do tohto ročníka sa prihlásilo 41 zámerov, z ktorých sa napokon stalo úspešných 17 najlepších z nich. Krajskí poslanci na návrh hodnotiacej komisie odobrili aj spolufinancovanie projektu zameraného na cezhraničnú výmenu skúseností medzi zamestnancami Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi a Domova pre seniorov v juhomoravských Sokolniciach. (zdroj:TTSK)
 
Domovy dôchodcov sú značne vyťažené a poradovník na umiestnenie je často niekoľko mesiacov. Starostlivosť o klientov je náročná a tak spolupráca s ďalšími zariadeniami môže pomôcť zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v opatere.
 
Domov pre seniorov v Sokolniciach je zariadenie poskytujúci celoročné ubytovanie a starostlivosť  užívateľom. Nachádza sa v areáli zámku a zámockého parku v obci, ktorá leží asi 15 km juhovýchodne od Brna. Zámok je spolu so zámockým parkom zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Zariadenie poskytuje kvalitnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Aj DD a DSS v Seredi patrí medzi kvalitné zariadenia v tomto obore. Ide o kombinované zariadenie a to domov dôchodcov, domov sociálnych služieb  pre dospelých a špecializované zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť. Vzájomná cezhraničná spolupráca oboch domovov prinesie určite veľa pozitívneho.
Krajskí poslanci schválili spolufinancovanie cezhraničnej spolupráce medzi DD a DSS v Seredi a DS v juhomoravských Sokolniciach