Začína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povedie cez Sereď

Začína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povedie cez Sereď

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Most v Hlohovci bol postavený v 60. rokoch a spája dva brehy rieky Váh. Mostná konštrukcia o dĺžke 343 metrov nebola kompletne opravovaná od začiatku 80. rokov aj napriek tomu, že je most každý deň značne vyťažený. Intenzita dopravy je cca 16 tis. automobilov denne. Diagnostika odhalila jeho veľmi zlý technický stav a preto Trnavská župa rozhodla bezodkladne most zrekonštruovať. Ako TTSK informuje v stredu 9. februára 2022 bolo stavenisko odovzdané združeniu dodávateľov SMS – Kovo-Sklo Hlohovec, ktorí budú rekonštrukciu realizovať. Projekt je ohodnotený na sumu  5,4 milióna eur. V rámci rekonštrukcie samotného mosta bude  rozšírená aj cestná komunikácia, po oboch jeho stranách vzniknú plnohodnotné chodníky a cyklochodníky. Pribudne aj nové osvetlenie, ktoré prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj vizuálnej stránky.
 
Práce začnú v polovici februára na spodnej časti mosta. Výluka automobilovej a autobusovej dopravy je naplánovaná od 20. apríla 2022  do polovice októbra 2022. Po moste sa nebude dať prejsť pešo od 2. mája 2022 do 22. mája 2022. Na oboch stranách budú záchytné parkoviská a posilnená bude autobusová aj vlaková doprava. Aj keď by armáda rada pomohla dočasným premostením pontónovým mostom, táto alternatíva neprichádza do úvahy z dôvodu, že brehy Váhu sú zátopovou oblasťou. Ďalším dôvodom je, že pontónový most leží na vode, no vzhľadom na silný tok rieky ho rovnako nie je možné postaviť. Zdroj: www.hlohoveckymost.sk.
 
Trnavský samosprávny kraj pripravil v spolupráci s dopravným inžinierom viaceré možnosti obchádzkových trás počas rekonštrukcie (viď fotogaléria). Niektoré povedú priamo cez Sereď a tak sa naše mesto pravdepodobne musí pripraviť na zhustenú premávku.
 
 
Začína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávkuZačína rekonštrukcia mosta v Hlohovci. Jedna z obchádzkových trás povesie cez Sereď, čo zapríčiní zhustenú premávku