Tempo nárastu chorobnosti na Covid-19 sa v okrese spomalilo

Tempo nárastu chorobnosti na Covid-19 sa v okrese spomalilo

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Situácia s Omikronom je podľa odborníkov stále vážna a k tomu sa prispôsobujú aj pravidlá. Od 5. februára bol napríklad zrušený povinný OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia tak už nebudú povinní zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré uvedený režim nespĺňajú. Úrad verejného zdravotníctva SR však odporúča, aby zamestnávatelia naďalej dobrovoľné testovanie zabezpečovali.
 
Už sme Vás informovali, že Trnavský samosprávny kraj spustil na stránke www.zdravažupa.sk formulár, prostredníctvom ktorého, v prípade nedostupnosti Vášho lekára, môžete požiadať o vypísanie e-receptu. Podrobné informácie nájete na tejto stránke, kliknutím sem.
 
Nárastu chorobnosti sa nevyhýba ani Galantský okres, no uplynulý kalendárny týždeň to už nebolo  takým rýchlym tempom ako predchádzajúci týždeň.  RÚVZ Galanta informuje, že aktuálne stúpla chorobnosť o 35%, evidovaných bolo 2285 pozitívnych osôb. Z toho bolo 35 % osôb očkovaných , 20% tvorili osoby do 18 rokov a 4% osoby 65 rokov a staršie.
 
Zatvorené školské a predškolské zariadenia pre COVID-19
MŠ - 4x celé , 9 tried
ZŠ – 4x celé, 3x druhý stupeň, 43 tried
SŠ – 1x celá, 11 tried
Pre vysokú chorobnosť detí na akútne respiračné ochorenia bola prerušená prevádzka v 7 MŠ a jednej ZŠ.
 
Situácia v DD a DSS v okrese
V zariadeniach sociálnej starostlivosti sú zatiaľ evidované len ojedinelé prípady pozitivity,  najmä u personálu zariadení. Podľa Ivety Šulekovej z RÚVZ Ga väčšie ohniská pozitívnych prípadov v okrese nie sú, ochorenie sa šíri najmä medzi školskými a predškolskými deťmi a ich rodinnými príslušníkmi.
 
 
Aktuálna zaočkovanosť obyvateľov okresu
Jednou dávkou – 56%
Kompletné očkovanie – 54%
Nad 50 rokov – 72,8%
Treťou dávkou – 31%
Tempo nárastu chorobnosti na Covid-19 sa v okrese spomalilo