Zrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody

Zrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Od novembra minulého roku prebiehala na Námestí slobody renovácia podstavca Pamätníka oslobodenia. Ten bol vplyvom času, poveternostných podmienok aj zásahom vandalov značne poškodený.
 
Realizačnou firmou, bola spoločnosť Viliam Baloník-PIKVIP zo Serede, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania so sumou 29 454 eur.  Práce si vyžiadali napríklad odstránenie starej obkladovej dlažby, očistenie muriva vysokotlakovou vodou, vybudovanie novej schodiskovej konštrukcie, zhotovenie izolácie, kladenie novej dlažby, vytmelenie a impregnáciu kamenných povrchov.  Viliam Baloník ozrejmil, že nový obklad na podstavci je z travertínu. Pamätník má nespornú historickú hodnotu aj preto musel byť použitý špeciálny typ, ktorý na Slovensku ani v okolitých štátoch nebol v ponuke a preto bol dovezený až z Turecka.
 
Renovácia „pódia“ Pamätníka oslobodenia bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a to poskytnutím dotácie vo výške 16 000 eur.  Projekt ešte v roku 2020 pripravil projektový manažér na MsÚ Branislav Bíro. Ako to pri dotáciách býva, išlo o zložitý proces, ktorý napokon úspešne vyústil 31.3.2021 podpísaním zmluvy. Základným cieľom poskytovania týchto dotácií je oprava vojnových hrobov. Financované sú z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Vojnovým hrobom sa rozumie miesto, kde sú uložené ľudské ostatky vojnových obetí, ale aj náhrobok, pamätník či iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť.
 
Pamätník oslobodenia je dominantou námestia v Seredi. Bol postavený z vďaky občanov mesta sovietskej armáde za oslobodenie v druhej svetovej vojne. Autormi pamätníka sú ing.arch. Krajíček a akad. sochár Draškovič. Ide o kompozíciu v tvare kosáka a kladiva s reliéfom postupujúcej Sovietskej armády. Pamätník bol podľa dostupných informácií odhalený v r. 1973.
 
Viliam Baloník na záver upozorňuje, že k znehodnoteniu pamätníka dochádza v poslednom čase najmä jazdou detí a mládeže na skateboardoch či kolobežkách po podstavci. Ten je iba niekoľko dní po kompletnej obnove a už boli opäť spozorovaní pri tomto čine. Takýmto konaním dochádza k ničeniu verejného majetku a v konečnom dôsledku opravu zaplatia všetci.
Zrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodeniaZrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodeniaZrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodeniaZrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodeniaZrenovovaný podstavec Pamätníka oslobodenia