Priestor pre vaše podnety z oblasti cyklistiky

Priestor pre vaše podnety z oblasti cyklistiky

Občania a občianske združenia     Erik Štefanek, oz Mám rád cyklistiku (MRC)    
V rámci občianskeho združenia Mám rád cyklistiku sme pripravili možnosť pre obyvateľov mesta Sereď a jeho okolia upozorniť svojimi podnetmi na problémy a situácie, ktoré by radi riešili v oblasti cyklistiky všeobecne. Keďže sa naše občianske združenie venuje rozvoju udržateľných a ekologických foriem dopravy, najmä cyklistickej, rozhodli sme sa vytvoriť pre vás priestor, prostredníctvom ktorého by sme chceli hľadať riešenia na vami nahlásené podnety.
 
Môže sa jednať o bežné podnety, ktoré sa objavujú počas bežného každodenného života, ale môže ísť aj o rozsiahlejšie a zložitejšie námety či problémy.
 
Formulár nájdete na adrese: https://www.mrc.sk/anketa_sered.php
 
Všetky prijaté podnety sa budú priebežne vyhodnocovať a tie, ktoré sú opodstatnené a týkajúce sa oblasti cyklistiky budeme ďalej riešiť, v prípade potreby aj v ďalšej komunikácii s autorom podnetu a príslušnými inštitúciami či úradmi.
 
Cieľom formulára je vytvoriť priestor pre zlepšovanie podmienok pre rozvoj cyklistiky v meste Sereď a jeho okolí.
Priestor pre vaše podnety z oblasti cyklistiky