Odporúčam iba poctivejšie separovať, odkazuje Bystrík Horváth

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. Bystrík Horváth, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
ROZHOVOR
Spôsobuje Vašej rodine a Vám konkrétne nejaký problém aktuálny dvojtýždňový zber?
Absolútne žiadny, smetiak sme aj predtým dosť často vykladali na ulicu každý druhý - tretí  týždeň, nakoľko bol takmer prázdny. V letných mesiacoch častejšie kvôli zápachu.
 
Aké podnety od obyvateľov Serede dostávate v súvislosti s touto novinkou?
Zopár ľudí ma kontaktovalo, prečo zvyšujeme poplatok za smeti. Poplatok sa nemenil, znižovala sa frekvencia vývozu. Odvezené smeti sa musia ukladať na skládku a je jedno, či sú zozbierané za jeden alebo dva týždne, objem je rovnaký, a tým pádom aj poplatok za uloženie. Ušetriť sa dá na frekvencii zberu, čím klesajú mzdové náklady a náklady na spotrebu paliva (prípadne amortizácia vozidla) dodávateľskej  spoločnosti. Pokiaľ by sme k tomuto kroku nepristúpili, nasledovalo by zvýšenie poplatku za odvoz odpadu.
 
Koľko ľudí zapĺňa Vašu smetnú nádobu?
Bývame dvaja, cez víkend aj s našimi vnúčatami.
 
Akú plnú máte smetnú nádobu, v deň zvozu? (teraz pri zníženej frekvencii)
Po Silvestri bola plná, ale pri druhom zvoze už nie.
 
Čo tvorí najväčšie objemy Vašich smetí?     
Snažíme sa separovať čo najlepšie, takže iba taký odpad, ktorý nie je vhodný do žiadneho separovaného vreca.
 
V čom vidíte nedostatky takéhoto kroku (znížená frekvencia zberu odpadov na polovicu)?
Zatiaľ nepociťujem, uvidíme čo bude v lete.
 
Čo by mohla vylepšiť samospráva? 
Kompostéry do rodinných domov aj s možnosťou ponechania hnedých nádob na BRO, nakoľko nie všetko je vhodné na kompostovanie.
V čom vidíte Vaše osobné nedostatky hospodárenia s odpadmi vo Vašej domácnosti, v čom sa musíte zlepšiť?  
Zatiaľ sme so sebou spokojní, zelený odpad produkujeme minimálne, pokosenú trávu kompostujeme, prípadne dávame okolo ovocných stromčekov, odrezané konáre využívame  pri grilovaní, prípadne sa nimi ohrejeme v zime v krbe. Opadané lístie sa dá zakopať v záhrade. Kuchynský odpad "schosnujú" sliepočky. Na rodinnom dome sa dá asi s odpadom hospodáriť efektívnejšie.
 
Aké rady, tipy, „vylepšováky“ v tejto súvislosti by ste nasmerovali občanom?
Odporúčam iba poctivejšie separovanie, to by sa nám malo dostať do krvi. My to už doma robíme automaticky bez toho, aby sme sa nad tým zamýšľali.
***
 
Seredské novinky prinášajú opäť minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď. Cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými odpadmi v domácnosti.
 
Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa zníži objem vášho komunálneho odpadu na minimum.
 
Harmonogram zberu odpadov v Seredi. (separáty aj komunálny odpad)
 
Rady, ako si ešte viac odľahčiť nádobu na komunálny odpad, priniesli Seredské novinky v tomto článku: Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.